Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Danske gartnerier er godt i gang med at gennemføre de nødvendige tiltag og investeringer, som kan løse udfordringen med miljøforholdene. Men det kommer til at tage tid at komme helt i mål. (Foto: Lotte Bjarke)

Undgå udslip - danske gartnerier er godt i gang

Dansk Gartneri svarer på Miljøminister Lea Wermelins (S) løftede pegefinger om, at gartnerierne skal tage ansvar for miljøet: Vi har arbejdet hårdt med det her i fem år!

Dansk Gartneri har kendt til sagen om pesticidudledninger fra væksthuse de sidste fem år. I den tid har brancheforeningen Dansk Gartneri sammen med medlemmerne arbejdet på, hvordan problemerne kan løses.

Det er sket via årlige projekter, der har haft til formål at afdække problematikken på gartnerierne, ligesom brancheforeningen har brugt enhver tænkelig lejlighed til at kommunikere med medlemmerne omkring udfordringen.

Men brancheforening kan ikke løse det alene! Vejledningen fra Miljø og Fødevareministeriet har vi ventet på i to år. Det bekræfter vel i sig selv, at det handler om en kompleks og teknisk opgave.


Odense kommune vil gå alle gartnerierne omkring Odense igennem fra en ende af. Det kommer til at tage tid, men det betyder ikke, at gartnerier ikke gør noget selv. Foto: Odense kommune.


Store investeringer

Dansk Gartneri har sammen med Odense Kommune bidraget til løsninger, der alle skal ende med, at lovgivningen kan blive fuldt implementeret ude i gartnerierne.

Med baggrund i det forventede indhold i gartnerivejledningen har kun få gartnerier været igennem et miljøtjek fra Odense Kommune. Så der er et stykke vej til målet!

De få gartnerier, som har været igennem det fulde miljøtjek, har måttet gennemføre væsentlige investeringer.

Der er ingen gartnerier, som ønsker, at der sker udledninger. Når udledning er sket, så er det simpelthen fordi, der ikke har været tilstrækkelig viden og opmærksomhed på problematikken - fra alles side.


De sidste fem år har Dansk Gartneri sammen medlemmerne arbejdet på, hvordan problemerne med udledning af pesticider i spildevand kan løses. Foto: Colourbox.


Samarbejde med kommunen


Alle gartnerier får jævnligt miljøtilsyn fra myndighederne. Hvad enten det er kommunen, som er tilsynsmyndighed, eller om det er Landbrugsstyrelsens pesticidkontrol. Der er der ingen, der har haft fokus på eller undersøgt gartnerierne på den måde, som ordlyden i den nye vejledning foreskriver. Det må vi i fællesskab rette op på!

Med den nye gartnerivejledning og evalueringen af vores egen frivillige handlingsplan støtter vi op om Odense Kommunes miljøarbejde. Det gør vi ved at samarbejde om rådgivning til de gartnerier, som ønsker hjælp til at komme i mål med miljøforhold.

Dansk Gartneri fortsætter sin kommunikation med medlemmerne, ligesom vi forsat har projekter, der skal støtte op om at anvende endnu mere biologiske bekæmpelse samt mere miljøvenlige pesticider.


Det kommer til at tage tid

Odense Kommune vil gå alle gartnerierne igennem fra en ende af. Det kommer til at tage tid, men det betyder ikke, at gartnerier ikke gør noget selv.

Med gartnerivejledningen fra Miljøstyrelsen kan gartnerierne med større sikkerhed gennemføre de nødvendige tiltag og investeringer, som kan løse udfordringen.

Gartneribranchen vil gerne løse udfordringen sammen med kommunerne, selv om det er en stor opgave, og det vil tage tid.