Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Investering i tunneler eller plasthus til dyrkning af grønsager, frugt og bær eller regntag over frugt og bær er blandt de teknologier, man kan få tilskud til i den nye miljøteknologiordning, der åbner for ansøgninger den 1. oktober 2019. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Tilskud til ny teknologi i 2019

Årets ansøgningsrunde til investeringer i udvalgte miljøteknologiordninger indenfor gartneri åbner tirsdag 1. oktober og løber frem til tirsdag 3. december.

Bekendtgørelsen om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til gartnerisektoren er nu godkendt og offentliggjort. Ordningen åbner 1. oktober 2019. Der er afsat 50 mio. kroner i alt til denne runde, heraf 13 mio. kroner til gartneri.

På gartneriområdet kan der søges tilskud til tre forskellige indsatsområder:

 • Reduktion af energiforbruget.
 • Reduktion af næringsstoffer.
 • Reduktion af pesticidforbruget.


Eksempler på teknologier


Du skal opfylde en række betingelser, før du kan modtage tilskud på ordningen. Det gælder blandt andet, at teknologien skal være nævnt på den udtømmende teknologiliste.

Eksempler på teknologier, du kan få tilskud til:

 • Højisolerende dækkemateriale til isolering af væksthuse.
 • Energieffektiv varmepumpe til opvarmning i væksthuse.
 • Gødningsblander og gødningscomputer til styring af gødning i væksthusproduktion af tomat og agurk.
 • Klimacomputer med relevant software og sensorer til væksthus.
 • Lugerobotter til rækkeafgrøder af grønsager.
 • Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i flerårige, vedagtige rækkeafgrøder.
 • Tunneler til dyrkning af bær eller grønsager.
 • Regntag over frugt og bær.

Du kan finde hele teknologilisten her. Gartneri er omtalt side 9-16.


Ændringer – det er blevet nemmere

I forhold til tidligere ansøgningsrunder er der gennemført en række ændringer, blandt andet er ordningen sat op med standardomkostninger. Det vil sige, at der er en enhedspris for hver teknologi. Det betyder, at der ikke længere skal vedlægges to tilbud til ansøgningen.

Af andre ændringer kan nævnes, at projektperioden er på ét år. Der kan søges om forlængelse én gang. Der kan kun søges én projektændring i projektperioden. Anmodning om udbetaling skal ske senest den dato, projektperioden udløber.

Læs om alle ændringer i ’Vejledning om tilskud’ – omtalt side 8-9.


Tilskuddets størrelse

Hvis du får tilsagn om tilskud, vil det udgøre 40 procent af tilskudsgrundlaget til dit projekt. Tilskudsgrundlaget fastsættes efter standardomkostningerne for teknologierne. Tilskudsprocenten nedsættes, hvis du får anden offentlig medfinansiering til projektet.

Du skal dog være opmærksom på, at tilskuddet højest kan beregnes på grundlag af et samlet beløb på fem mio. kroner pr. CVR-registrerede, primære jordbrugsbedrift. Dette gælder også, hvis du sender flere ansøgninger indenfor forskellige indsatsområder.

Udbetalingen af det maksimale tilsagnsbeløb forudsætter bl.a., at kriterierne for støtteberettigelse og forpligtelserne er opfyldt.


Fakta

 • Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.
 • Hjælp til udarbejdelse af ansøgning fås hos konsulent Mona H. Christensen, HortiAdvice, mail mhc@hortiadvice.dk, telefon 87 40 54 78.