Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Dansk Gartneri ønsker, at den nye regering vil føre en ambitiøs klimapolitik og en landbrugspolitik, som understøtter den grønne omstilling. Men den grønne omstilling må ikke gå ud over konkurrenceevnen overfor udlandet. (Foto: Colourbox)

Ønsker til den nye regering

Klima, miljø og sundhed var helt i fokus i valgkampen. De danske gartnere ønsker at være en del af løsningen – og ikke en del af problemet.

Den nye regering har mange muligheder for at påvirke udviklingen inden for gartnerierhvervet i en positiv retning. Dansk Gartneri mener, at der er brug for både en ambitiøs klimapolitik og en landbrugspolitik, som understøtter den grønne omstilling.

Klimaudfordringen stiller nye krav til virksomhederne, og virksomhederne vil gerne medvirke.

Forudsætningen er imidlertid, at den grønne omstilling ikke går ud over konkurrenceevnen over for udlandet. Derfor er ensidige danske afgifter ikke vejen frem, når produktionen skal bevares i Danmark.


Ambitiøs energipolitik


Gartnerierhvervet har en klar intention om at være en del af den grønne omstilling og ønsker fortsat at være en aktiv medspiller i processen med at gøre Danmark fossilfri.

Fokus skal være på, at energibesparelser stadig er en del af løsningen i en ambitiøs klimapolitik. Dette kan ske ved incitamentsfremmende tiltag, der for eksempel fremmer merinvesteringer i klimavenligt nybyggeri af energirigtige væksthuse.

Fremrykket omstilling af Fynsværkets brændselsforbrug til ikke-fossile brændsler skal ske på en måde, så varmeprisen ikke påvirkes negativt. Det kan for eksempel ske via fremrykning af de årlige puljemidler til vedvarende energi.


Miljøinvesteringer skal fremmes


Miljøteknologiordningen for gartnerier har vist sig at være et meget effektivt instrument til at fremme miljøinvesteringer i gartnerierne inden for fokusområderne energi, næringsstoffer og pesticider.

Derfor er det vigtigt, at den nye regering sikrer tilstrækkelige midler i det danske landdistriktsprogram, således at ordningen kan fortsætte og gerne udbygges med nye indsatsområder.


Sund og klimavenlig fødevareproduktion

Klimaudfordringen er en megatrend, og her indtager de spiselige gartneriprodukter – frugt og grønt – en helt central rolle, fordi planteproduktion i sig selv er den mest klimavenlige fødevareproduktion.

Fremover skal dansk frugt og grønt fortsat have et lavere indhold af pesticidrester end tilsvarende importerede varer.

Derfor er det vigtigt, at den nye regering vil medvirke til, at de danske gartnere har adgang til de nyeste og mest miljøvenlige plantebeskyttelsesmidler – både til konventionel og til økologisk anvendelse.

Målet er en klimavenlig fødevareproduktion med få eller slet ingen pesticidrester. Den økologiske produktion er steget kraftigt de senere år og vil fortsat kun øges i takt med efterspørgslen.


Nye miljøkrav til gartnerierne

I forbindelse med Pesticidstrategi 2017-2021 har gartneribranchen forpligtet sig til at begrænse de udledninger, som eventuelt måtte komme i forbindelse med væksthusproduktionen.
Erhvervet er godt på vej, men det kan i nogen tilfælde tage tid at få gennemført de undersøgelser og de investeringer, der skal til for at komme helt i mål.

Derfor bør der være fokus på proportionalitet i gennemførslen af den vejledning om miljøforhold, der er på vej fra Miljøstyrelsen. Der bør sættes klare reduktionsmål for pesticidudledning, så gartnerierne er sikret en smidig og fair indfasning af vejledningen.

 

Skovrejsning

Skovrejsning er løsningen på mange af tidens store udfordringer. Mere skov kan medvirke til at sikre danskerne rent drikkevand, rekreative områder, større biodiversitet, mindre kvælstofudledning, binding af CO2 osv.

Den nye regering bør afsætte de midler, der er nødvendige for at effektuere den danske målsætning om en fordobling af skovarealet inden for en skovgeneration på 80-100 år.

Skovrejsningen skal øges, i takt med at de danske planteskoler kan levere et egnet plantemateriale.

 

Arbejdskraft

Med en lysere fremtid for gartnerierhvervet er det vigtigt med stigende fokus på adgangen til arbejdskraft for at kunne udnytte markedsmulighederne.

Fleksibilitet i reglerne og fokus på de faglige uddannelser er i den sammenhæng særlig vigtigt.

 

Forskning

Danmark har på mange områder et højt forskningsniveau. Den nye regering bør dog i højere grad prioritere den anvendte forskning for at gøre det lettere for producenterne at få omsat de nyeste forskningsresultater til praksis.