Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik for 2017 viser, at der er solgt flere pesticider til landbrug, gartneri og frugtavl end året før, men at forbruget er faldet en smule. Set over tid er belastningen faldet, nemlig med 48 procent siden 2011, og den opfylder dermed målsætningen i den nationale handlingsplan ’Pesticidstrategi 2017-2021’. (Foto: Arkivfoto: Annemarie Bisgaard.)

Nye tal om pesticidforbrug

Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik er klar. Den viser tal fra landbrug, gartneri og frugtavl i 2017.

Der blev solgt flere pesticider til landbrug og gartneri i 2017 end året før som følge af indkøb til lager. Til gengæld er forbruget af mængden af aktivstoffer faldet en smule både i mio. kilo og i kilo pr. hektar. Det viser Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik, der netop er kommet.

Samtidig viser statistikken, at miljø- og sundhedsbelastningen fra ukrudts-, svampe- og insektmidler er faldet med 48 procent siden 2011, når man kigger på salgstallene. Det svarer til en pesticidbelastning på 1,69.

Af den nationale handlingsplan ’Pesticidstrategi 2017-2021’ fremgår, at det er målsætningen, at pesticidbelastningen maksimalt må udgøre 1,96 for salgstal, og med en aktuel belastning på 1,69 er målsætningen dermed opfyldt i 2017.

Når man ser på landmændenes og gartnernes indberettede sprøjtejournaler – altså forbrugstallene – er pesticidbelastningen siden 2011 faldet fra 2,94 til 2,14. Det svarer til et fald på 27 procent.


Kartofler, frugt og grønsager


Af statistikken fremgår det, at kartofler, frugt og bær og grønsager er de tre hovedafgrøder, der ligger højest på parametrene: Mængde aktivstof, behandlingshyppighed (BH) og fladebelastning (BF) – baseret på forbrugstal.

Behandlingshyppigheden i frugt og bær er på 10,52 pr. ha, mens grønsager ligger på 6,09 pr. ha og planteskoler & prydplanter figurerer med tallet 3,63 pr. ha.

I frugt, bær og grønsager er det især svampemidler men også insektmidler, der belaster behandlingshyppigheden, mens det er ukrudtsmidlerne, der påvirker behandlingshyppigheden mest i planteskoler & prydplanter.

Den mindste behandlingshyppighed findes i græs og kløver og er på 0,01 pr. ha, mens kartofler figurerer med det højeste tal på 12,91 pr. ha. Svampemidlerne påvirker behandlingshyppigheden i kartofler mest med 9,54 pr. ha.


Fladebelastning og belastningsindeks


Fladebelastningen er størst for kartofler med 7,03 pr. ha, dernæst kommer frugt og bær med 6,26 pr. ha. Grønsager ligger på 5,91 pr. ha og planteskoler & prydplanter på 1,99 pr. ha. Fladebelastningen er mindst i græs, kløver og skovbrug.

Belastningsindekset, der er et udtryk for forholdet mellem fladebelastningen og behandlingshyppigheden, ligger højst hos roer med roer med 1,12. Dernæst kommer grønsager med 0,97 og roer med 0,80.


Definitioner

  • Behandlingshyppighed (BH) angiver, hvor mange gange et areal i gennemsnit kan behandles med en given mængde pesticider i løbet af en vækstsæson, hvis pesticiderne blev udbragt med standarddoseringer (BI).
  • Fladebelastning (BF) er pesticidbelastningen pr. arealenhed (B pr. ha), hvor den beregnede belastning for en given pesticidanvendelse fordeles på det tilsvarende behandlede areal (ha).
  • Belastningsindeks udtrykker belastningen pr. standarddosering (B pr. BI).
  • Læs hele publikationen her.

 


Tagget med Plantebeskyttelse