Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Et bud på, hvordan en vaske- og fyldeplads kan se ud i et væksthusgartneri med de nye regler, der trådte i kraft 1. juli 2019. (Foto: Dansk Gartneri)

Nye krav til vaske- og fyldepladser

Fra 1. juli 2019 gælder nye krav til fyldning og rengøring af sprøjter. Der er fastsat særlige krav til påfyldning og vask af sprøjter i væksthuse.

Vaskepladsbekendtgørelsen blev opdateret pr. 1. januar 2019. Reglerne gjaldt fra den 1. januar 2019, men der er i bekendtgørelsen afsat et halvt års vejledningsperiode frem til den 1. juli 2019.

I bekendtgørelsen er reglerne for vask og påfyldning af sprøjter i væksthuse blevet præciseret, da væksthuse har særlige produktionsforhold.


Vaskeplads

Overordnet skal man sikre sig, at fyldning og udvendig rengøring af sprøjten sker på tæt belægning, hvor der ikke kan ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal. Der skal være mulighed for at opsamle eventuelt spild.

Påfyldning af pesticider på marksprøjter skal derfor enten ske på en vaskeplads (der godt kan være placeret indendørs) med opsamling af spild eller på det areal, hvor pesticidet skal udbringes.


Væksthussprøjter

Væksthussprøjter skal tilsvarende påfyldes på en vaskeplads eller i det væksthus, hvor pesticidet skal udbringes, såfremt at underlaget er tæt, og spild kan opsamles.

Det er værd at bemærke, at der er forskel på, om pladsen skal etableres inden for eller uden for et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).

Såfremt væksthuset er beliggende i et BNBO, er der krav om afløb til en tæt beholder eller et returkar, hvis man ønsker at etablere en ny vaskeplads.

Bekendtgørelsen stiller ikke krav om, at der uden for BNBO etableres stationære vaskepladser, men væksthusgartnerier skal indrette enten stationære eller mobile faciliteter, der sikrer, at der ved evt. spild i forbindelse med vask og påfyldning ikke sker overløb til areal uden tæt belægning.


Tapsteder i væksthuse

Bomsprøjter, der anvender doseringspumpe, er uden sprøjtetank og er typisk koblet direkte til vandforsyningen (alment vandværk eller egen boring). Derfor er der ikke et krav om montering af en kontraventil eller luftgab på sådanne sprøjter.

Det kan anbefales, at tapstedet er forsynet med en kontraventil i minimum klasse 4, helst klasse 5. Der skal altid være en forhindring af overløb, uanset om man tapper vand fra en buffertank eller fra ledningsnettet.

En virksomhed kan have mange tapsteder, som ikke bruges til fyldning af sprøjten. Derfor er det en god idé at udvælge og markere enkelte tapsteder, som monteres med kontraventil, og bruges ved fyldning af sprøjten. Dermed kan det undlades at montere kontraventiler på resten af tapstederne, som ikke bruges til fyldning af sprøjten.


Læs mere

Hele Miljøstyrelsens vejledning om etablering af vaskeplads kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside. I kapitel 12 er der særlig omtale af reglerne for væksthuse.

 


Tagget med Plantebeskyttelse