Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
20 ambitiøse unge med tilknytning til gartnerierhvervet men med vidt forskellig baggrund mødtes den 24. oktober 2019 for første gang til netværksmøde på initiativ fra Dansk Gartneri og Flora Dania. (Foto: Lotte Bjarke)

Netværk for unge gartnere

20 unge mennesker med tilknytning til danske væksthusgartnerier mødtes midt i oktober for at etablere nye netværk på tværs af branchen.

Dansk Gartneri og Flora Dania har i den seneste tid arbejdet med et projekt med det mål at motivere, inspirere og understøtte den kommende generation af gartneriejere og ledende medarbejdere i væksthuserhvervet.

Projektet er lagt i trygge hænder hos virksomhedskonsulent Jens Jørgensen fra HortiAdvice. Arbejdet har resulteret i et konkret initiativ, der skal give de unge mulighed for at mødes og lære hinanden at kende.

Derfor inviterede Dansk Gartneri og Flora Dania den 24. oktober 2019 til netværksmøde for unge i væksthusbranchen."Jeg er mere grøn end en stikling". Sådan præsenterede Poul Madsen, PKM, der med sine 20 år var blandt mødets yngste deltagere, sig ved præsentationsrunden. Han fortalte, at han pt er på turnus i familiegartneriet for at lære alle dele af virksomheden at kende. Foto: Lotte Bjarke.


Vidt forskellig baggrund


Det var en blandet skare af cirka 20 unge mennesker, der samledes i et mødelokale i Alex Andersens nye logistikcenter den 24. oktober.

Nogle er så at sige født ind i erhvervet. Nogle har uddannet sig inden for faget, og andre kommer fra helt andre sammenhænge, men har fundet en hverdag i erhvervet.

Fælles for mange af dem er, at de synes, nye fællesskaber og erfaringsudveksling med ligesindede vil kunne give dem en masse både personligt og erhvervsmæssigt. Det fremgik af aftenens præsentationsrunde.

En konstatering, der går fint i tråd med hele ideen med dette første møde, som Dansk Gartneris formand, Jørgen Andersen, præsenterede i sin velkomsttale. Projektet er støttet økonomisk af Fonden for Københavns Grøntorv og Dansk Gartneri.


Jacob Graff, Graff Breeding, t.v., er uddannet indenfor IT og økonomi, men har fundet sit ståsted forædlingsvirksomheden Graff Breeding, der har omfattende internationale aktiviteter og netværk. Til gengæld ønsker han sig sparring med ligesindede på hjemmefronten. Foto: Lotte Bjarke.


En proces er sat i gang

Det er ikke tanken, at hverken Dansk Gartneri eller Flora Dania skal drive et netværk for 20 eller flere unge gartnere. Det er tanken at give mødedeltagerne en mulighed for at lære hinanden at kende, så de kan finde sammen i mindre fora med sammenfaldende interesser og god kemi.

Det blev fremhævet mange gange i løbet af mødet, at netværk bygger på gensidigt engagement. Man får ikke noget, med mindre man giver noget.

- Vil man arbejde sammen, er man nødt til at være åben overfor det, der sker omkring en. Men man får meget tilbage. Regnestykket går i plus, sagde Jørgen Andersen.


Flere unge søges

Thomas Offer Madsen, der er formand for Flora Dania, pegede på, at det er vigtigt, at der er en form for mødeaktivitet, hvor fælles agendaer kan diskuteres.

Han pointerede også, at der må være væsentligt flere potentielle deltagere end de 20 tilstedeværende ude omkring i de danske gartnerier.

Måske skal vi alle sammen prøve at prikke nogle derhjemme på skulderen. Der må være flere i branchen, der kan have interesse i at være med, lød opfordringen fra Thomas Offer Madsen. En opfordring, der også gælder landets gartneriejere.

Jens Jørgensen rundede aftenen af med det direkte spørgsmål: ”Har I Lyst til mere?”. Der blev nikket flittigt ved bordene, og datoen for næste møde blev prompte sat i kalenderen. Den 11. december mødes de unge på ny for at arbejde videre med etablering af netværk, denne gang hos PKM i Søhus.

Læs mere i Gartner Tidende nr. 14/2019, der udkommer den 21. november.