Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
I en tid, hvor bæredygtighed står højt på dagsordenen, har en forskergruppe fra DTU fundet mulig ny anvendelse for madaffald, nemlig omdannelse til proteiner. (Foto: DTU Miljø)

Madaffald kan blive til kosttilskud

Nyt projekt vil udvikle teknologi til at udvinde protein fra organisk affald. Proteinet kan efterfølgende anvendes som kosttilskud eller dyrefoder.

I takt med at verdens befolkning vokser, øges efterspørgslen på fødevarer, der er produceret bæredygtigt og klimavenligt. Det gælder ikke mindst produktionen af de livsnødvendige proteiner.

Et nyt projekt vil med baggrund i den cirkulære økonomi se på muligheden for at udnytte bioaffald fra københavnerne til at producere encellede proteiner, der kan anvendes som proteintilskud.

Proteintilskuddet kan bruges til mennesker eller indgå i dyrefoder til kvæg, svin, fjerkræ, fisk m.v. som erstatning for de klimatunge alternativer, fiskemel og sojabønner, der anvendes i dag. Det skriver DTU i en pressemeddelelse.


Helt ny teknologi

DTU-forskernes idé er at kombinere eksisterende teknologi, som allerede anvendes til produktion af biogas, med en ny baseret på de gasser og det spildevand, der er resultatet af biogasproduktion.

Projektet vil anvende biogas produceret af organisk affald fra københavnske husholdninger, men det kan i princippet lige så godt være biogas produceret af spildevand eller organisk industriaffald. 


Processen

Fra produktionen af biogas udskilles gassen metan. I projektet anvendes metan som vækstmiddel til mikroorganismer, methylotrofer. Disse mikroorganismer har en rigtig god proteinsammensætning og er godkendt af EU som proteintilskud til mennesker samt til anvendelse i dyrefoder.

I processen med at dyrke de mehtylotrofe bakterier anvendes ud over metan også næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Begge dele findes i rigelige mængder i spildevandet fra biogasproduktionen.

- Vi vil anvende en helt ny elektrokemisk teknologi til at trække næringsstofferne kvælstof og fosfor ud af spildevandet for at anvende dem i produktionsprocessen af proteiner, siger lektor Yifeng Zhang, som er en del af DTU-teamet.


Proteinhøst

Både metan og de udskilte næringsstoffer fra biogasproduktionen kommes i en reaktor, hvor de methylotrofe bakterier producerer encellede proteiner.

Proteinerne kan herefter høstes fra reaktoren, frysetørres og anvendes som proteintilskud eller i dyrefoder som erstatning for det fiskemel eller sojabønner, der i øjeblikket udgør proteinkilden.

- Vi kan bruge biogassen til at lave proteinpulver, der kan bruges til mad til mennesker eller foder til dyr, siger Irini Angelidaki, der er professor og overordnet ansvarlig for projektet. 


Store perspektiver

- Der er store perspektiver for en fremtidig mere klimavenlig fødevareproduktion, hvis det lykkes os med de nye teknologier at anvende organisk affald til at udvinde proteiner.

- Vi genanvender med vores metoder både det organiske materiale og næringsstofferne fra husholdningsaffaldet, så intet går til spilde. Dermed belastes miljøet mindst muligt, siger professor Irina Angelidaki, der er overordnet ansvarlig for projektet.

Forskerteamet vil bruge det næste halvandet år på at udvikle den nye teknologi, så affald kan blive endnu mere bæredygtigt. Det er endnu uvist, hvor længe der går, før man vil kunne bruge kosttilskuddet i fremtiden, skriver DTU i pressemeddelelsen.


Fakta

  • En pilotdemonstration af metoderne vil blive opbygget på Renseanlæg Avedøre i samarbejde med Unibio, Envidan og Biofos.
  • Projektet er støttet af MUDP og har en varighed på halvandet år.