Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Gartnernes Forsikrings bestyrelsesformand Hanne Bender bød velkommen til en generalforsamling i nye rammer på Fyn og med ny form. (Foto: Lotte Bjarke)

Gartnernes Forsikring kridter skoene

Gartnernes Forsikring kom ud af 2018 med et overskud på 4,1 mio. kr. efter skat. Et godt resultat af forsikringsdriften ligger bag.

Gartnernes Forsikring holdt sin årlige generalforsamling den 24. april 2019 på Blommenslyst Kro lidt uden for Odense og altså ikke i firmaets domicil i Taastrup som sædvanligt.

Og det var ikke den eneste nyskabelse ved generalforsamlingen, hvor selskabets nye administrerende direktør Irene Andreasen for første gang fremlagde årsregnskabet.

- Velkommen til Gartnernes Forsikrings generalforsamling. Både stedet og måden er ny. Vi er taget til Fyn for at komme ud til kunderne, og vi begynder med et for-arrangement, sagde bestyrelsesformand Hanne Bender i sin velkomsttale.


Tune Hein fra Hein.Disruption.dk tog generalforsamlingens deltagere med på en rejse ind i en fremtid, hvor digitalisering kommer til at spille en stor hovedrolle. Foto: Lotte Bjarke.


Den digitale fremtid

Begivenheden startede således med et hæsblæsende indlæg af Tune Hein, der siden årsskiftet har hjulpet Gartnernes Forsikring i selskabets strategiproces. Han driver konsulentvirksomhed med speciale i strategi og satte i sit indlæg fokus på den digitale fremtid, vi alle er nødt til at ruste os til.

- Hvis man kender mønstrene, kan man bedre lave strategier, sagde Tune Hein og understregede, at der er seks paradigmeskift, der forklarer 99 procent af det, der sker omkring os.

- Så hold øje med deleøkonomi, fra ejerskab til service, convenience, miljø og sundhed, skræddersyede løsninger og frem for alt digitale forretningsmodeller.


Hanne Bender understregede i bestyrelsens beretning, at konkurrencesituationen i forsikringsmarkedet er hård. Gartnernes Forsikring har oplevet faldende præmieindtægter, men har kridtet skoene for at vende udviklingen. Foto: Lotte Bjarke.


Tilfredsstillende forsikringsresultat


Hanne Bender aflagde for sjette gang bestyrelsens beretning for generalforsamlingen.

- Kendetegnende for året, der gik, har været et tilfredsstillende forsikringsteknisk resultat med et fint skadesforløb og desværre et dårligt investeringsafkast og en utilfredsstillende udvikling i præmieindtægterne, sagde Hanne Bender.

Selskabets samlede resultat beløb sig til et overskud på 4,1 mio. kroner efter skat. Forsikringsdriften indbragte 8 mio. kroner, mens investeringsafkastet blev på -3,1 mio. kroner. Gartnernes Forsikrings ejendomsselskab, der driver domicilet i Taastrup samt et sommerhus i Frankrig gav et underskud på -0,2 mio. kroner.

- Vi har i bestyrelsen besluttet at afhænde ejendommen i Frankrig. Vi bruger mange ressourcer på administrationen, og meget få bruger det. I en tid, hvor vi har brug for at styrke vores forretning, giver det mening, pointerede Hanne Bender.


Faldende præmieindtægter

Den største udfordring for Gartnernes Forsikring er, at præmieindtægterne viser en faldende tendens.

- Markeds- og konkurrencesituationen har været hård, og vi oplever et decideret fald i præmieindtægterne. En trend, der går nogle år tilbage. Noget skyldes, at vi har reduceret tariffer, men desværre er det også resultatet af tab til konkurrenter både på erhvervs- og privatkunder, fortalte Hanne Bender.

- Der er kun én ting at gøre. Vi har kridtet skoene og er gået i gang med at slå konkurrenterne af banen, understregede hun og påpegede, at Gartnernes Forsikring som et gensidigt forsikringsselskab i den sammenhæng er i den heldige situation, at der ikke skal tjenes profit til aktionærer.


Deltagerne ved Gartnernes Forsikrings generalforsamling på Blommenslyst Kro kunne glæde sig over, at kundeservice stadig har topprioritet hos det gensidige selskab, der nu også opruster på digitale platforme. Foto: Lotte Bjarke.


Digital kundeservice på vej


Dermed er vi tilbage til Tune Heins indledende indlæg og den strategiproces, der er i gang i Gartnernes Forsikring.

Strategiarbejdet har peget på mange styrker i det gensidige forsikringsselskab men også fundet svagheder. For eksempel står selskabet ikke så stærkt, når det gælder digitale løsninger og produkter til kunderne.

Det forhold kan måske forklare den kundeafgang, selskabet har oplevet, og derfor sættes der stærkt ind på at udvikle nye digitale produkter.

- Vi har allerede søsat ”Mine sider” til privatkunder og har dermed taget de første skridt ind i den digitale verden, sagde Hanne Bender.

- Vi har altid gjort en dyd ud af kundeservice. Det skal vi fortsat være gode til, men begrebet kundeservice forandrer sig. Der skal noget supplerende til, og vi skal også matche kundernes krav på det digitale område. Det har vi sat midler af til, understregede Hanne Bender.


Irene Andreasen tiltrådte ved årsskiftet som ny administrerende direktør for Gartnernes Forsikring, da Lisbet Broman Jensen valgte at gå på pension. Hun fremlagde dels årsregnskabet for generalforsamlingen, dels et budget med forventninger til vækst. Foto: Lotte Bjarke.2019 i vækstens tegn


Bestyrelsesformanden erklærede, at 2019 står i vækstens tegn for Gartnernes Forsikring, hvor blandt andet øget synlighed på den digitale front vil blive prioriteret højt.

Direktør Irene Andreasen satte tal på forventningerne til det kommende år i sin gennemgang af budgettet.

- Vi har lagt forventninger om en pæn vækst i præmieindtægten ind og går samtidig ud fra et normalt skadesår. Vi har råderummet til at investere i nye tiltag, der sikrer, at vi også fremadrettet har et selskab i en fornuftig størrelse, sagde Irene Andreasen, der forventer et årsresultat på 5,7 mio. kroner for 2019.

Irene Andreasen kunne desuden fortælle, at de forhold på de internationale finansielle markeder, der så sent som i december 2018 havde negativ indflydelse på årets investeringsresultat, har rettet sig i de første måneder af 2019. Alt det, der blev mistet i 2018, er således genvundet i 2019.