Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
I områder udenfor boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, er der givet dispensation til, at der må påfyldes mikrobiologiske midler i selve gartneriet og ikke på en vaskeplads. (Foto: Niels Enggaard Klausen)

Dispensation fra vaskeplads-bekendtgørelsen

Det er lykkedes at få en dispensation fra vaskepladsbekendtgørelsens krav om påfyldning på vaskeplads for mikrobiologiske midler i væksthuse, udenfor BNBO.

HortiAdvice har søgt om dispensation fra kravene i vaskepladsbekendtgørelsens § 17, stk. 1 og 3, når der bruges mikrobiologiske sprøjtemidler i væksthuse. Det vil sige kravene om at:

  • påfyldning af plantebeskyttelsesmidler skal foregå på tæt belægning, hvor der ikke kan ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal,
  • væksthuset skal være indrettet, så der ved påfyldning ikke kan ske overløb til et areal uden tæt belægning,
  • spild m.v. skal føres fra stedet til opsamlingsbeholder eller -kar med tilstrækkelig kapacitet. 


Store, fyldte kar må ikke skubbes rundt


Årsagen til ansøgningen er, at flere mikrobiologiske sprøjtemidler skal påfyldes i en så stor mængde vand, at det ikke er muligt at påfylde midlet på en vaskeplads for derefter at påfylde vandet ude i de enkelte væksthuse.

Nogle af de mikrobiologiske sprøjtemidler vil tage skade, hvis man venter med at påfylde vandet. Herudover bruges ofte gødningskar til at sprøjte de mikrobiologiske sprøjtemidler ud.

Et gødningskar kan normalt rumme 300-500 liter, og Arbejdstilsynet tillader ikke, at man skubber eller trækker disse fyldte kar rundt, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.


Gælder kun uden for BNBO områder

Dispensationen gives kun til påfyldning i væksthuse uden for BNBO – boringsnære beskyttelsesområder – da dispensation inden for BNBO kun gives i helt særlige tilfælde, jf. miljøbeskyttelseslovens3 § 21 c, stk. 5.

Inden for et BNBO skal opblanding og påfyldning af alle pesticider og udvendig vask af pesticidsprøjter foregå på tæt belægning med afløb til en tæt beholder eller et returkar. Der må ikke ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal.

Hvis man vil have en dispensation til påfyldning uden en vaskeplads inden for et BNBO, skal der søges særskilt om dette.


Øvrige krav skal overholdes

Dispensationen gælder kun kravene til påfyldning. De øvrige krav i vaskepladsbekendtgørelsen skal overholdes:

Det gælder krav til rengøring, til indretning af vaskepladser, til brug for øvrige sprøjtemidler og til udbringning af vaskevand og andre rester, der indeholder pesticider.

Dispensationen skal printes ud, så den kan forevises på forlangende for tilsynsmyndigheden.

Dispensationen gælder til 1. juli 2021.


Ordforklaring

  • Ordet vaskeplads dækker over et område med ”tæt belægning, hvor der ikke kan ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal”. 


Tagget med Plantebeskyttelse