Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
På det tidligere gartneri Nældebakken i Odense er Spectrum Cannabis i gang med en omfattende renovering af væksthusene og stort nybyggeri for i alt ca. 150 mio. kroner til produktion af cannabis og forarbejdning af cannabisblomster. Byggeriet ventes færdig i april, og hele godkendelsesprocessen forventes afsluttet af Lægemiddelstyrelsen hen over sommeren. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Cannabisbyggeri for millioner

Spectrum Cannabis i Odense er på vej med nyt, stort byggeri, der skal bruges til tørring, trimning og pakning af cannabisblomster.

Siden december 2017 har Spectrum Cannabis Denmark, der har til huse på det tidligere gartneri Nældebakken i Odense N, arbejdet på at planlægge en produktion af cannabis, ombygge væksthuse samt bygge nyt anlæg til efterbehandling af cannabisblomster.

Det har været en lang og dyr rejse med mange udfordringer undervejs. Når planter skal bruges til medicinsk formål, skal der tages hensyn til patientsikkerhed i alle henseender. Det koster. Alt skal kvalitetssikres, registreres og godkendes, før en reel produktion kan påbegyndes.

Én af de store udgiftsposter i produktionen bliver strøm. Væksthusene er udstyret med 2.400 styk 1.000 W lamper, fordi produktion af cannabisplanter er meget lyskrævende. Derfor er nye elkabler ført til matriklen, så der kan trækkes på 6.000 ampere. I alt er der trukket 75.000 meter strømkabel rundt i gartneriet.


Spectrum Cannabis er næsten færdig med totalrenovering af 24.000 m2 væksthusareal, heraf ni huse hvert med et produktionsareal på 2.200 m2 til cannabisplanter. Planterne skal dyrkes på de hvide render monteret ca. 50 cm over betongulvet. Lamper er tæt placeret i fire rækker. Varmerørene kan anvendes til transport af høstvogne. 


Alt i væksthusene er nyt

Spectrum Cannabis Denmark er nu kommet så langt, at renoveringen af de tidligere ca. 20 år gamle væksthuse snart er på plads. Alt i væksthusene er spritnyt fra gulve til gardiner samt alt udstyr i form af borde, lamper, varme-, ventilations-, vand- og gødningssystem. Kun glasset og den bærende konstruktion er tilbage fra de gamle huse.

I tilknytning til den tidligere administrationsbygning er en ny, grå bygning på 2.000 m2 i to etager til efterbehandling af det høstede produkt rejst. Den ligger på en del af det areal, hvor nogle af Nældebakkens saneringsmodne væksthuse tidligere lå.

Den nye bygning ventes at være færdigindrettet i april. Her skal der tørres, trimmes og pakkes cannabisblomster, og bygningen skal desuden rumme laboratorium og administration.


Morten Snede er adm. direktør i Spectrum Cannabis. Med en baggrund som maskinmester og en uddannelse som cand. merc. jur. fra CBS har han en god platform at navigere fra. Foto: Annemarie Bisgaard.


Skrappe krav til lægemidler

- Når vi er færdige med byggeriet og har gennemført de lovmæssige valideringstest af produkterne, skal Lægemiddelstyrelsen godkende alt lige fra lokaler og arbejdsprocesser til udstyr til kvalitetsmanualer samt procedurer til sporbarhed, fortæller Morten Snede, der har siddet i direktørstolen siden november.

- Det handler om, at patienten ikke må udsættes for nogen form for risiko. Der er skrappe GMP-krav i Danmark, når det gælder lægemidler. Derfor skal produktionen af medicinsk cannabis kontrolleres i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der i øvrigt er gældende for lægemidler.

- Vi håber, at Lægemiddelstyrelsens godkendelse ligger klar hen over sommeren, hvorefter vi kan starte op med den egentlig produktion. Det betyder, at vi kan begynde at sælge produkter sidst på året og dermed også få penge i kassen.

- Indtil videre har vi kun haft udgifter. Den samlede investering løber op i ca. 150 mio. kroner. Hertil kommer, at vi lige nu er vi ca. 35 medarbejdere. Når vi kommer til juni, er der ca. 70 på lønningslisten, heraf mange videnskabelige medarbejdere og specialister med særlige kompetencer.


Moderplanter af både første og anden generation dyrkes i potter med spagnum på borde i et af gartneriets ni væksthuse. Foto: Annemarie Bisgaard.


Høstede planter til Fynsværket

De første spæde cannabisplanter kom til gartneriet på Grønnegyden i juni. Siden da har gartnerne dyrket og selekteret i planterne i mindre skala og øvet sig i det særdeles omfattende arbejde med registrering og kvalitetssikring, der følger med en produktion af medicinsk cannabis.

- Det går rigtig godt med at producere planter og få registreringsarbejdet ind under huden. Blomsterne fra prøveproduktionen høster og tørrer vi og anvender til testmålinger, så vi kan registrere sorternes indhold af aktivstoffer. Resten af planten kører vi til destruktion på Fynsværket.

- Produktionen er underlagt strenge krav. Blandt andet er vi forpligtiget til at lave et ’narkoregnskab’ hver tredje måned i følge loven om euforiserende stoffer. Tallene i regnskabet skal føres med ikke mindre end fire decimaler, og der skal være fuldstændig overensstemmelse mellem produktion, salg og lager af tørrede blomster, forklarer Morten Snede.


Vandingsvand til planteproduktionen opsamler Spectrum Cannabis i to regnvandsbassiner. Alt vand genbruges, renses og opbevares i disse nye vandtanke. Der er kapacitet til opbevaring af 9.000 m3 rent vand. Foto: Annemarie Bisgaard.I et omvendt osmoseanlæg demineraliseres vandet under tryk gennem en membran, hvorved salte fjernes. Foto: Annemarie Bisgaard.


Alt vand bliver genbrugt


Gartneriet hos Spectrum Cannabis råder over to bassiner til opsamling af regnvand og har investeret i vandtanke til opbevaring af 9.000 m3 vand.

- Det betyder, at vi har vand nok til tre måneders planteproduktion. Altså nok til at tåle en tør sommer som i 2018. Alt vand renses og genbruges, så der er ikke behov for at købe vand af kommunen, og vi udleder heller ikke vand fra gartneriet, fortæller Morten Snede under fremvisningen af det store rum med tanke og omfattende anlæg til vandrensning.

- Vandet renses først i et sandfilter. Dernæst passerer vandet igennem cylindre med UV-lys, der dræber mikroorganismer, og endelig kommer vandet igennem et omvendt osmoseanlæg for at blive afsaltet. Til sidst tilsættes der lidt NaCl igen, inden vandet blandes med gødning og føres ud til planterne.


Alle ni væksthuse er hver især forsynet med et ventilationsanlæg med en kapacitet på 14.000 m3 luft i timen. Luftslanger er placeret under renderne med planter. Foto: Annemarie Bisgaard.


Dyr ventilation

Cannabis er kraftigt voksende planter. Ifølge direktøren vokser planterne omkring 2,5 cm om dagen. Planterne skal derfor holdes optimalt forsynet med næringsstoffer, men den kraftige vækst kan også give anledning til svampesygdomme.

- Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler – bortset fra nyttedyr – i dansk produktion af cannabisplanter. Derfor gør vi alt for at forebygge sygdomme, det gør vi blandt andet ved at optimere lufttemperatur og -fugtighed, forklarer Morten Snede.

- Udenfor hvert væksthus, der er på 2.200 m2, har vi installeret et stort ventilationssystem med en kapacitet på 14.000 m3 luft i timen. Inde i væksthuset fordeles ventilationsluften i slanger under alle render, så der bliver et optimalt luftmiljø omkring planterne.


Konkurrenceforvridende

Mens det ikke er tilladt at anvende pesticider i dansk produktion af cannabis, er det fra januar 2019 blevet lovligt at importere cannabis, hvor der er anvendt pesticider i produktionen.

Ifølge oplysninger fra Dansk Gartneri skal disse planteværnsmidler være at finde på bilag 4 til EU 365/2005 eller bilag 2 i Økologivejledningen.

Dansk Gartneri finder, at situationen er stærkt konkurrenceforvridende og arbejder for, at danske producenter af cannabis får samme muligheder for at anvende økologiske plantebeskyttelsesmidler – det vil sige planteolier, bagepulver og lignende.


Læs mere om byggeriet hos Spectrum Cannabis og den kommende cannabisproduktion i Gartner Tidende nr. 2, der udkommer 7. februar.