Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Der blev set på jordprofiler og talt om jordfrugtbarhed ved en workshop i Hårby, hvor engelske Ian Robertson, der har mange års erfaring i arbejdet med Albrecht-analysen, deltog. (Foto: Julie Christiansen)

Nytænkning i jordprøver og god plantevækst

Man kan få oplysninger om jorden ved hjælp af en Albrecht-analyse. Det emne var på dagsordenen ved en workshop den 22. oktober.

43 deltagere var med, da ØkologiRådgivning Danmark og Seges havde inviteret engelske Ian Robertson, Sustainable Soil Management, til at fortælle om jordfrugtbarhed.

Ian Robertson talte om den såkaldte Albrecht-analyse, der er en udvidet form for jordanalyse, og som giver indsigt i jordens beskaffenhed og kvalitet samt balancering af næringsstoffer og mineraler. Analysen har været anvendt i mange år i England.

Hovedemnerne på workshoppen, der fandt sted hos økologiformanden Hans Erik Jørgensen, Hårby, var tolkning af jord, opbygning af humus, gennemgang af Albrecht-analysen, og hvad man kan bruge analysen til.


Jordprofilen var blottet i et hul udgravet på Hans Erik Jørgensens ejendom i Hårby. Ian Robertson viste de forskellige jordlag og synlige rødder langt ned i profilen. Foto: Hanne Lindhard.


Et hul i jorden

Et større udgravning af jordprofilen på ejendommen i Hårby gav god mulighed for at se de forskellige jordlag, i dette tilfælde for en mark med fangafgrøder, blandt andet olieræddike. I hullet var der synlige rødder langt ned i jordprofilen – også gennem jordlag, der umiddelbart virkede kompakte.

Ian Robertson udtrykte stor positiv effekt af fangafgrøder på jorden for at opnå jordens bedste potentiale. Ikke alle jorde kan opnå det samme udbytte, men ifølge Ian Robertson kan de optimeres til at give deres maksimale potentiale


Gode arbejdsforhold for mikroorganismer


Livet i jorden er afgørende for humusproduktionen og for nedbrydningen af organisk materiale i jorden. Der findes både gode og patogene mikroorganismer, og det gælder om at befordre de gode mikroorganismer.

Konsulent Erik Kristensen, ØkologiRådgivning Danmark, fremhævede på workshoppen, at mikroorganismerne skal have gode arbejdsforhold som for eksempel optimalt luftskifte, temperatur, vandbalance, reaktionstal og organisk materiale i form af f.eks. planterester.

I forbindelse med organisk materiale er C/N-forholdet vigtigt. Når der er mange luftporer i jorden, trænger vandet godt ned i jorden og trækker samtidig atmosfærisk luft med ned. Mikroorganismernes processer kører for fuld kraft når temperaturen er 10 grader og derover.


Ian Robertson gennemgik Albrecht-analysen på workshoppen. Foto: Julie Christiansen.


Albrecht-analysen


Albrecht-analysen er en udvidet jordbundsanalyse. Her får man oplysninger om jordens evne til at holde på næringsstoffer, jordens organiske materiale, humusindhold, forskellige kationer, mikronæringsstoffer, forholdstal mellem kationer m.m.

En detaljeret jordanalyse er ifølge Ian Robertson nødvendig for at forstå jorden. Analysen kan bruges til at udarbejde en plan for, hvordan jorden kommer i balance og bliver mere levende.

Det er ikke nogen hurtig eller simpel proces. Det kan tage to-fem år eller flere år at ændre jorden afhængig af jordtype.

PROJEKTET ER STØTTET AF