Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Lige nu er en bekendtgørelse om nye og lempede regler for skiltning i høring. I udkastet til bekendtgørelsen nævnes bl.a., at et mindre oplysningsskilt højst må være 0,5 kvadratmeter og overkanten må ikke overstige 1 meter over terræn. Desuden skal skiltet have en ensartet, afdæmpet bundfarve og tekst. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Nye regler for skiltning

En ny lov om skiltning er på vej til fordel for bl.a. gartnere og frugtavlere, der får bedre mulighed for at gøre sig synlige.

Reglerne for skiltning i det åbne land er blevet lempet. Hidtil har der været meget restriktive regler for udformning af skilte, herunder retningslinjer for placering, farvevalg, anvendelse af logoer mv. Den nye lov tager stadig højde for både landskabet og trafiksikkerheden.

Et udkast til bekendtgørelse er lige nu i høring. Loven træder i kraft 1. juli 2018.

Med vedtagelsen af forslaget vil det bl.a. blive muligt at opsætte skilte om salg af sæsonbetinget frugt, grønt, blomster m.m. på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.


Udkast til bekendtgørelse


I udkastet til bekendtgørelsen, der er i høring indtil 28. maj, er der en række lempelser i forhold til den gamle, der blev vedtaget for 25 år siden.

Generelt må skilte ikke være oplyst, f.eks. som digitale skærme, bevægelige eller retroreflekterende.


Mindre oplysningsskilte


I kapitel 3, der bl.a. vedrører ’anden varig skiltning’ er der i udkastet til bekendtgørelsen en paragraf om mindre oplysningskilte. Her er der foreslået følgende:

Et mindre oplysningsskilt må udelukkende oplyse om den næringsdrivendes, henholdsvis virksomhedens navn, adresse og art eller produktion og skal opfylde følgende:

  • Skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk.
  • Skiltet må ikke overstige 0,50 m2.
  • Skiltets overkant må ikke overstige 1 meter over terræn.
  • Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve og tekst.


Skilte ved sæsonbetinget salg


I udkastet til bekendtgørelsens kapitel 4, der vedrører midlertidig skiltning ved sæsonbetinget salg af frisk frugt, grønsager, blomster, juletræer og pyntegrønt, står der blandt andet:

  • Der må i sæsonen opsættes et mindre skilt om sæsonbetinget salg af frisk frugt og grøntsager, blomster, juletræer og pyntegrønt ved en salgsvogn, -bod eller lignende på den ejendom, hvor produkterne er dyrket.
  • Der må endvidere opsættes et mindre skilt ved indkørslen til ejendommen fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej eller ved en anden nærliggende sidevej eller markvej.
  • Mindre skilte må ikke overstige 1 m2, og skiltets overkant må ikke overstige 1,5 m over terræn. Dog må skiltets overkant ikke overstige 1 m over terræn, hvis det placeres ved indkørslen til ejendommen fra nærmeste offentlige vej eller ved en anden nærliggende sidevej eller markvej.
  • Der må ikke anbringes produkter, genstande eller lignende i tilknytning til skilte.

I udkastet til bekendtgørelse er der også kapitler, der omhandler ’lejlighedsskiltning til kortvarige enkeltstående arrangementer’ og ’skiltning i erhvervsområder’.


Fakta

  • Bekendtgørelsen bag loven er i høring frem til 28. maj 2018. Udkastet til bekendtgørelsen ses her.
  • Loven træder i kraft 1. juli 2018.