Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Medarbejderne i gartnerier, frugtplanatger, planteskoler, landbrug og skovbrug har fået ny treårig overenskomst, der træder i kraft 1. marts 2018. (Foto: Lotte Bjarke)

Ny overenskomst for de grønne erhverv

Medarbejderne får fremover mere i lønposen, elever får pension, og arbejdsgiverne får mere fleksible arbejdstider.

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og 3F har den 20. februar indgået ny overenskomst for ansatte i de grønne erhverv og følgeindustrien. Overenskomsten, der træder i kraft 1. marts 2018, gælder for en treårig periode frem til 1. marts 2021.

GLS-As medlemsvirksomheder består af land- og skovbrug, maskinstationer, gartnerier- og planteskoler og en række forskellige virksomheder med tilknytning til primærerhvervene som bl.a. korn- og foderstofvirksomheder, kartoffelmelsfabrikker, pakkerier m.m.


Langt forhandlingsforløb

Overordnet følger overenskomsten de rammer, som blev lagt ved indgåelsen af overenskomster på det øvrige private arbejdsmarked i 2017 med de tilpasninger til forholdene i de grønne erhverv, som parterne har kunnet blive enige om.

Siden oktober sidste år har der været holdt mange møder i forskellige overenskomstudvalg, og efter nytår har parternes forhandlingsudvalg mødtes til fem forhandlingsrunder, inden det lykkedes at indgå et samlet forlig.

- Vi har haft et meget langstrakt forhandlingsforløb, hvor vi har brugt mange kræfter på at drøfte detaljer om de nye overenskomster, siger GLS-As formand, godsejer Helle Reedtz-Thott, i en pressemeddelelse.

- Vi er blevet enige om at følge den udvikling af løn- og arbejdsvilkår, som vi ser på det øvrige private arbejdsmarked. Det er dog lykkedes for os at få aftalt nogle tilpasninger i forhold til de vilkår, som gælder for GLS-As medlemsvirksomheder.


Arbejdstid – praktiktid – løn

  • Den nye overenskomst indebærer, at virksomhederne får forbedret mulighederne for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, og på enkelte punkter er overenskomsten gjort administrativt mere enkel og up to date.
  • Samtidig er elevbestemmelserne i skovbruget gjort klar til en længe ønsket forlængelse af praktiktiden i uddannelsen ved at aftale en ny startløn for førsteårs elever.
  • Timelønsatserne stiger med 2,50 kroner hvert år. I dag – 2017 – er timelønnen inkl. generelt funktionstillæg for faglærte gartnere på 142,92 kroner.
  • Fritvalgsordningen udbygges fra de nuværende to procent til fire procent over den treårige overenskomstperiode.
  • Medarbejderne får mulighed for at holde mere fri i forbindelse med børns sygdom, og så kommer fritvalgsordningen til at kunne bruges til børneomsorgsdage og seniorfridage. Som noget nyt vil elever få indfaset en pensionsordning.


Fakta

  • Overenskomsten skal nu vedtages af parterne. Hos GLS-A er det bestyrelsen, der godkender resultatet. Der ventes et ja.
  • Hos 3F skal overenskomsten vedtages i en urafstemning. Resultatet ventes afgjort 26. marts. Overenskomsten vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2018.