Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Både for forbrugere og producenter fungerer markeder som en kommunikationsplatform, der har betydning for opbygning af tillid, tryghed og loyalitet. Her fra Food Festival 2018, hvor Peter Brødsgaard, Thorsbjerggaard, uddeler smagsprøver af sine sukkermajs. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Når kunde og bonde mødes

Madmarkeder, madfestivaler, gårdbesøg og smageaftner med lokalt producerede fødevarer er populære som aldrig før.

Hvad får forbruger og fødevareproducent egentligt ud af at møde hinanden på madmarkeder, madfestivaler og gårdbesøg?

Det har forskere fra Institut for Fødevarer og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, undersøgt.


Oplevelsen har størst betydning

Det er primært for oplevelsens skyld, at forbrugerne går på madmarkeder, og ikke så meget for at få sat ansigt på mennesket bag de varer, der kommer i kurven på markedet. Kun omkring 10% angav, at de gerne ville møde primærproducenter, skriver DCA i et nyhedsbrev.

Det viser en undersøgelse foretaget på tre danske madmarkeder, som forskere fra Institut for Fødevarer og Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet har foretaget, som en del af AUs rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

321 besvarede spørgeskemaer fra kunder på madmarkeder i henholdsvis Hvide Sande, Odense og Århus samt 12 spørgeskemaer udfyldt af primærproducenter er i undersøgelsen blevet suppleret med telefoninterviews med udvalgte kunder og producenter.


Størstedelen af forbrugerne angav også i undersøgelsen, at det, de fik ud af mødet med primærproducenterne, 
var større kendskab til produkterne, inspiration til at købe/smage nye ting, som de ikke kendte samt inspiration til madlavning. Foto: Annemarie Bisgaard.


Tillid og loyalitet

De deltagende forbrugere var overvejende kvinder, og gennemsnitsalderen var 56 år.

Ud over oplevelseselementet var inspiration til at købe og smage nye ting samt større viden om de produkter, man køber, også nogle af de adspurgtes bevæggrunde for at købe ind på marked fremfor i supermarkedet.

At støtte lokale eller regionale producenter var endnu et motiv for at handle på denne måde.

- Både for forbrugere og producenter fungerer markedet som en kommunikationsplatform, der har betydning for opbygning af forbrugernes tillid, tryghed og loyalitet, forklarer seniorforsker Chris Kjeldsen fra Institut for Agroøkologi, AU, der er en af forfatterne bag undersøgelsen.


Vigtig feedback

For producenterne er markedssalget en lejlighed til at møde kunderne direkte, fremme salget af egne produkter og ikke mindst få feedback på deres varer.

Undersøgelsen har dog ikke kunnet påvise, at kunderne har en direkte indflydelse på ny produktudvikling eller på sortimentet hos producenterne.

Undersøgelsen viser også, at mødet med producenterne ikke spiller ind på forbrugernes øvrige indkøbsvaner, men de adspurgte forbrugere mente dog, at de i snakken med stadeholderne på markedet får inspiration både til madlavningen derhjemme og til at prøve nye varer, de ikke ellers ville have købt.


Fakta

Læs mere om undersøgelsen i denne nye DCA-rapport.