Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
I 2016 er der udtaget lidt over 84.000 stikprøver af fødevarer i EU’s medlemslande til kontrol for pesticidrester. I knapt fire procent af prøverne blev der fundet overskridelser af grænseværdierne. (Foto: Colourbox)

Lidt flere fund af rester i EU

Godt halvdelen af de mere end 84.600 fødevareprøver, som EU’s medlemslande har udtaget til pesticidkontrol i 2016, er helt frie for sporbare sprøjterester.

EFSA – den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet – har frigivet resultaterne fra pesticidrestkontrolprogrammet i 2016.

Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er i gennemsnit undersøgt for næsten 230 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.


Knapt fire procent med overskridelser

Rapporten viser, at der ikke er fundet sporbare sprøjterester i 50,7 procent af de 84.657 analyserede fødevareprøver (53,6 procent i 2014).

I yderligere 45,5 procent af prøverne er der fundet rester men som overholder de gældende EU-grænseværdier for pesticidrestindhold i fødevarer.

I 3,8 procent af prøverne er fundet sprøjterester, der overskrider grænseværdierne (3,0 procent i 2014). Overskridelserne er oftere fundet i prøver fra lande udenfor EU, Norge og Island (7,2 procent) end i prøver fra EU-lande (2,4 procent).


Grafisk værktøj

I forbindelse med offentliggørelsen af årets rapport har EFSA udviklet et simpelt grafisk værktøj, der viser rapportens vigtigste resultater. Se resultaterne her.

Læs rapporten her.

 


Tagget med Plantebeskyttelse