Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Lørdag den 3. marts 2018 var der Åbent Hus i det nyindviede og imponerende biogasanlæg Nature Energy Månsson i Brande. På fotoet ses det såkaldte opgraderingsanlæg, hvor biogassen renses for CO2 og svovl. (Foto: Lars Møller)

Fra affald til biogas og økologisk gødning

Godt 500 interesserede trodsede vintervejret for at se og høre om produktion af økologisk biogas og gødning på det nyindviede anlæg Nature Energy Månsson i Brande

Nature Energy Månsson i Brande er Danmarks første biogasanlæg, der producerer økologisk biogas til naturgasnettet.

Anlægget, som blev indviet af finansminister Kristian Jensen fredag den 2. marts, forarbejder årligt cirka 150.000 ton biomasse fra hønsegødning, fast kvæg- og svinestaldgødning, gylle, kløvergræs, madaffald, kartoffelpulp og majsensilage og forvandler det til biogas (metan) samt afgasset biomasse (digestat).


Et kig ind i den del af læssehallerne, hvor fast biomasse som for eksempel dybstrøelse læsses af. Foto: Lars Møller.


Eksempler på forskellige typer råvarer til biogasanlægget: Grønsagsaffald, ensilage med videre. Foto Lars Møller.Faste og flydende råstoffer


Der er to tankbiler tilknyttet anlægget, som kører i pendulfart mellem leverandører og anlæg.

Bilerne henter gylle og fast staldgødning og kører retur med afgasset gylle. De vejes på vej ind i anlægget og igen på vej ud. Mens tankbilerne tømmes og fyldes indendørs i læssehallerne, udføres der samtidig en rengøring for at sikre, at lastbilerne ikke spreder sygdomme.

Fast biomasse såsom dybstrøelse fra stalde læsses direkte ned i en åben tipgrav, hvor biomassen findeles, før den sendes videre i systemet.


Industrifortanken, hvor madaffald og rester fra fødevareindustrien skal hygiejniseres, før den kan bruges i produktionen. Foto: Lars Møller.


Hygiejnisering af mad- og industriaffald

I den første bygning er der en blandestation, hvor gylle pumpes ind og blandes med dybstrøelse og andet affald.

Mad- og industriaffald modtages og opbevares separat, hvor det hygiejniseres, inden det blandes med den øvrige biomasse. Hygiejnisering består i at varme madaffald op til 70 °C i en time.

Efter blanding pumpes det opblandede produkt over i udrådningstankene. På vej over i tankene føres det gennem en varmeveksler, hvor overskudsvarme fra biogassen bruges til at opvarme den kolde råvare.

I de tre udrådningstanke, som er 21 meter høje og hver indeholder 7.700 kubikmeter biomasse, holdes massen fyldende med konstant omrøring. Temperaturen holdes ved 37°C, og inden den afgassede gylle kommer ud igen, har den i gennemsnit været 50 dage i tankene.


I blandehallen sker der en opblanding af gylle og fast gødning. Foto: Lars Møller.Gødning og gas klar til brug


De gasser, som dannes inden i tankene, stiger op i toppen, hvorfra de pumpes over i en gasballon. Ballonen sidder inden i en stor kugleformet tank. Man kan således holde øje med gasmængden ved at vurdere ballonens størrelse.

Fra ballonen ledes gassen over i et gasrensningsanlæg. Den rå gas vil være en blanding af metan, svovlbrinte og kuldioxid. Den færdige metan (98 procent) pumpes dernæst over i en kontrolstation, som løbende kontrollerer kvaliteten og automatisk lukker ned, hvis kvaliteten ikke overholder kravene til naturgasnettet.

Til sidst sendes methanen ud i naturgasnettet som en CO2-neutral biogas. Restproduktet, den afgassede og næsten luftfrie gylle, skal bruges som gødning i økologiske afgrøder.


De sorte udrådningstanke, hvorfra gassen pumpes over i den hvide kugleformede tank, som indeholder en gasballon. Man kan således holde øje med gasmængden, ved at vurdere ballonens størrelse. Foto: Lars Møller.


Sikring mod uheld

Hele produktionsanlægget er i tilfælde af uheld omkranset af en stor jordvold. Skulle der gå hul på en af udrådningstankene, bliver det inden for volden.

Gylle, der pumpes ind og ud af anlægget, sker inden i et lukket rum, hvor luften ledes gennem et filter for at fjerne lugten og dermed undgå lugtgener fra anlægget. Luften renses i et biofilter, så der ingen luftforurening er.

I tilfælde af overproduktion af gas brændes metanen. Det kan for eksempel ske, hvis kvalitetsproblemer forhindrer, at gassen kan lukkes ud på naturgasnettet.

Hele anlægget holdes kørende af blot tre faste medarbejdere.


Tankbil til transport af gylle og af afgasset gylle. Foto: Lars Møller.