Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Næsten alle fødevarer i Danmark overholder pesticidreglerne, og generelt indeholder dansk producerede afgrøder færre sprøjterester end tilsvarende udenlandske varer, lyder nogle af konklusionen fra Pesticidrapporten 2017. (Foto: Colourbox)

Færre sprøjterester i danske afgrøder

Overordnet set er pesticidrestindholdet i fødevarer på det danske marked sammenlignelig med tidligere år, viser årets Pesticidrapport 2017.

Generelt indeholder danskproducerede afgrøder færre sprøjterester end tilsvarende udenlandske varer.

Forbrugerne kan således minimere deres pesticidindtag var at vælge danskproducerede afgrøder i frugt- og grøntafdelingen, eller de kan vælge de økologiske varianter.

Det er den overordnede konklusion i Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets nye rapport om pesticidrester i danske fødevarer 2017.


Niveau som tidligere


I 2017 blev der udtaget i alt 2009 prøver af fødevarer på det danske marked. Prøverne er analyseret for 326 forskellige pesticider. Heraf var de 589 prøver af konventionel frugt og 539 prøver af konventionelle grønsager.

Der blev fundet pesticidrester i 71 procent af alle prøver af konventionel dyrket frugt og i 42 procent af alle prøver af konventionel dyrket grønt.

Grænseværdien (MRL) i konventionelt produceret frugt og grønt er overskredet i henholdsvis 2,4 procent (2,8 i 2016) og 2,6 procent af prøverne (2,6 i 2016).


I 2017 blev der udtaget i alt 589 prøver af konventionelt dyrket frugt (friske og dybfrosne). Heraf var de 82 prøver danskproducerede, 301 prøver var produceret i andre lande i EU, og 206 prøver var produceret i lande uden for EU. Foto: Colourbox.


Dansk frugt

  • I danskproduceret frugt er der rester i 48 procent af prøverne.
  • I frugt fra andre EU-lande er der fundet rester i 76 procent.
  • Tallet for frugt fra lande uden for EU er 73 procent.

I 2017 blev der ikke fundet overskridelser af grænseværdier (MRL) i dansk frugt, mens der blev fundet overskridelser af MRL i henholdsvis 2,0 og 4,6 procent af prøverne for frugt produceret i henholdsvis EU og i lande uden for EU.


I 2017 blev der udtaget i alt 539 prøver af konventionel dyrket grønsager (friske og dybfrosne). Heraf var de 196 prøver danske, 249 prøver produceret i EU og 94 prøver produceret udenfor EU. Foto: Colourbox.Dansk grønt

I danskproducerede grønsager er der fundet rester i 27 procent af prøverne, mens antallet for grønsager produceret i EU og udenfor EU er henholdsvis 52 og 48 procent.

Der blev fundet overskridelse i fire danskproducerede grønsager, svarende til 2,0 procent. Det drejer sig om en prøve af grønkål med fund af prosulfocarb (markant overskredet), to prøver af selleri med fund af prothioconazol henholdsvis mandipropamid (markant overskredet) og en prøve med ærter med bælg med fund af pyraclostrobin (markant overskredet).

Der blev fundet overskridelser af MRL i henholdsvis 2,0 og 5,3 procent af grønsager produceret i EU og uden for EU.


Multiple fund

Der er en større andel af stikprøver med multiple fund i udenlandske prøver end i danske. Der var 33 procent prøver med multiple fund i samtlige udenlandske producerede frugt, grønt, ceralier og forarbejde fødevarer. Det tilsvarende tal for danske varer er 11 procent.

Der blev i 2017 fundet tre prøver med ikke mindre end 10 forskellige pesticider: Purløg fra Kenya, tørret chili fra Malawi og appelsin fra Argentina.


Økologi

I 2017 blev der udtaget 176 prøver solgt som økologisk producerede, heraf 58 prøver af frugt og 69 prøver af grønsager.

I tre prøver frugt og grønt (3,3 procent) – alle fra Italien – var der påvisninger af pesticidrester: To prøver af salat med spinosad og en prøve af timian med DEE (nedbrydningsprodukt af DDT).

Spinosad er godkendt til brug i økologiske produkter under specifikke forudsætninger og prøverne er blevet vurderet at være i overensstemmelse med økologireglerne.

Indholdet af DDE i timian var under grænseværdien. DDT har været forbudt at anvende i EU længe, og det er vurderet, at indholdet af DDE ikke stammer fra en nutidig anvendelse af DDT. Prøven er således vurderet at være i overensstemmelse med økologireglerne.


Bemærkning

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer, at de pesticidrester, der kan forekomme i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugerne anledning til sundhedsmæssige bekymringer.

Fødevarestyrelsen opfordrer stadig til at indtage mindst 600 gram frugt og grønsager om dagen, idet øget indtag af frugt og grønt har en sundhedsfremmende effekt.

Rapporten findes kun elektronisk.

 


Tagget med Plantebeskyttelse