Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
På årsmødet i Dansk Gartneri den 1. marts fortalte Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at der i 2019 afsættes 13 mio. kroner ekstra i miljøteknologiordningen – oven i de 32. mio. kr. der er afsat i år. Pengene skal være med til at reducere gartneribranchens aftryk på miljø og klima. (Foto: Annemarie Bisgaard)

13 mio. kroner til grøn omstilling i 2019

Miljø- og fødevareministeriet afsætter til næste år 13 mio. kroner til investeringer i nye miljøteknologier, som vil være til gavn for miljøet eller klimaet.

De danske gartnerier har i de seneste år investeret meget i teknologier som LED-belysning og gødningsværktøjer, der kan gøre produktionen af alt fra tulipaner til tomater mere miljø- og klimavenlig.

Derfor har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu besluttet, at det også i 2019 skal være muligt for gartnerierne at søge om tilskud til teknologier, der kan reducere gartneriernes forbrug af energi, pesticider og næringsstoffer.

 I 2019 afsættes der yderligere 13 mio. kroner til gartnerierne under den såkaldte miljøteknologiordning, hvor der allerede i år er afsat 32 millioner kroner.

- Gartnerierne har i de seneste år vist stor interesse for at søge tilskud til teknologier, der kan bidrage til den grønne omstilling. Det er dén vej, vi skal gå, hvis vi vil fremtidssikre de danske gartnerier, sagde Esben Lunde Larsen på årsmødet i Dansk Gartneri den 1. marts.


Mange gartnere deltog i Dansk Gartneris årsmøde den 1. marts på Hotel Nyborg Strand, hvor både Miljø- og fødevaremister Esben Lunde Larsen og Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt gav indlæg. Lars Chr. Lilleholt har siden 2001, hvor han kom i Folketinget, deltaget i alle Dansk Gartneris årsmøder på nær to. Til højre billedet er han i samtale med Landbrug & Fødevarers viceformand, Lone Andersen, der deltog sammen med L&F's adm. direktør Karen Hækkerup. Foto: Annemarie Bisgaard.


Styrker konkurrenceevnen

Siden 2015 har gartnerierne søgt alle afsatte midler under ordningen og efterfølgende omsat dem til investeringer.

Med de 32 millioner kroner i år og de ekstra 13 millioner kroner i 2019 vil der i årene 2014-2020, som miljøteknologiordningen løber over, blive givet i alt 90 millioner kroner i tilskud til miljøteknologi i gartneribranchen.

- Jeg håber, at mange gartnerier også i år og til næste år vil søge om tilskud, så vi for alvor kan få sat skub i den grønne omstilling. Udover at gavne miljø og klima vil en bæredygtig produktion også styrke de danske gartneriers konkurrencedygtighed, siger miljø- og fødevareministeren i en pressemeddelelse.


Fakta

 • Miljøteknologiordningen kan i 2018 søges fra 3. august til 2. oktober. I 2019 ventes miljøteknologiordningen at åbne 29. marts og lukke 31. maj. 
 • Miljøteknologiordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020.
 • Formålet med ordningen er – gennem tilskud til investeringer i teknologier – at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugssektor.
 • Miljøteknologiordningen kan fordele midler mellem følgende sektorer: kvæg, svin, æg og fjerkræ, gartnerier og planteavl.
 • Ordningen er 100 procent EU-finansieret.
 • Afsat til miljøteknologi i gartnerierne:
  • 2015: 25 mio. kroner.
  • 2016: 20 mio. kroner.
  • 2018: 32 mio. kroner.
  • 2019: 13 mio. kroner.

Læs meget mere om årsmødet i Gartner Tidende nr. 4, der udkommer 15. marts 2018.