Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
I de kommende uger gennemføres en handlingsplan for brug af prosulfocarb for at sikre en optimal timing i landmændenes efterårsarbejde i forhold til høstperioden for følsomme frugt- og grønsags-kulturer. (Foto: Colourbox)

Vis nabohensyn ved brug af prosulfocarb

I årets kampagne for brug af prosulfocarb opfordres til øget nabohensyn mellem korndyrkende landmænd og frugt- og grøntproducenter.

Seges og Syngenta har evalueret resultaterne af de tre foregående års kampagner og er enige om, at der fortsat er behov for at fastholde fokus på at forebygge afdrift samt at vælge det rigtige sprøjtetidspunkt.

Planen er som tidligere år udarbejdet i samarbejde mellem Seges og Syngenta Nordics A/S og er tillige underskrevet af firmaet Globachem. Planen er et miks af fortsatte tiltag fra tidligere år og nye tiltag.

Som noget nyt til 2017 er der lovkrav om at anvende sprøjteteknik svarende til mindst 75 procent afdriftsreduktion ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler indeholdende prosulfocarb.


Resultat af handlingsplanen fra sidste år


Seges, Syngenta og Landbrug & Fødevarer gennemførte i april 2017 et opfølgnings- og evalueringsmøde vedr. den gennemførte handlingsplan.

Fra sæsonen 2016-2017 har Seges, Syngenta og Globachem ikke kendskab til dokumenterede fund. Det er således det første år, hvor problemet har været helt undgået.

Det er både Seges og Syngentas opfattelse, at der i perioden 2014 til 2017 er lavet langt flere analyser for prosulfocarb end tidligere år, og i det lys er der tale om en meget lav frekvens af fund over de seneste år.


Handlingsplan for 2017


En stor del af successen af handlingsplanen 2016 skyldes tiltaget om nabohensyn/dialog, som er blevet positivt modtaget af alle relevante aktører, og derfor vil der i 2017 blive sat yderligere fokus på dette.

Der planlægges en række tiltag fremadrettet. En målrettet fokus på kommunikation fra Seges, Syngenta og Globachem skal sikre, at kampagnens budskaber let forstås af alle avlere.

I skrivende stund planlægges nedenstående tiltag, men flere kan komme til i løbet af sensommeren/efteråret, skriver Seges på Landbrugsinfo.

 • Syngenta vil informere konsulenter om problematikken på diverse møder inden efterårssæsonen 2017.
 • Seges vil omtale problematikken i ’Plantenyt’ om ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
 • Seges vil give en indgående gennemgang af emnet ved optaktsmøder til efterårssæsonen.
 • Seges vil revidere de tre inspirationsark og lægge dem ud på IPM-hjemmesiden www.dansk-ipm.dk.
 • Der var i 2016 stor interesse fra distributører/grovvarefirmaer for at trykke disse inspirationsark og uddele dem til kunder i forbindelse med levering af plantebeskyttelsesmidler i efteråret 2016. Dette søges gentaget i 2017, idet arkene revideres og nyoptrykkes.
 • Seges vil aktivt markedsføre de to instruktionsvideoer om god sprøjteteknik, herunder valg af optimale dyser til alm. hydrauliske marksprøjter, og med omtale af optimalt sprøjtetidspunkt (august-september 2017).
 • Seges vil fortsat markedsføre instruktionsvideoen om justering af Danfoil-sprøjter (luftsprøjter, der er almindelige på store brug og maskinstationer), med henblik på at forebygge afdrift (august-september 2017).
 • Seges vil kontakte Miljøstyrelsen for sammen med dem at sætte fokus på emnet over for lokale synssteder for sprøjteudstyr, så landmænd i forbindelse med syn kan få vejledning i korrekt dysevalg. Det forventes dog, at forholdsvis få sprøjter vil blive synet i efteråret 2017.
 • Seges skriver artikler til landbrugspressen, herunder Landbrugsavisen, Effektivt Landbrug og Månedsmagasinet Mark. Denne indsats planlægges i god tid, så landmændene modtager denne information rettidigt i forhold til efterårets sprøjtninger (september til primo oktober 2017).
 • Syngenta og Globachem vil bede distributørerne være med til at give disse budskaber videre til landmændene, når de køber prosulfocarb (september-oktober 2017). 
 • Syngenta vil opdatere faktaarket ’Optimeret sprøjteteknik"’med de vigtigste budskaber til distribution på markdage og andre arrangementer, hvor landmænd, konsulenter og distributører deltager forud for sprøjtesæsonen 2017 (august-september 2017).
 • Syngenta og Seges vil endnu en gang kontakte Dansk Maskinhandlerforening med henblik på at træne dem i bedre forståelse af dysevalg, så de kan hjælpe landmanden med bedre rådgivning.
 • Seges planlægger opfølgende kursus for maskinstationsejere og -ansatte. Det er oplagt, at problematikkerne vedr. afdrift fortsat bliver et vigtigt emne.
 • Seges vil fortsætte undersøgelsen af, om der kan informeres aktivt, når vejrudsigten melder om ’uegnet vejr til sprøjtning med jordmidler’. Dette kan evt. ske via lokale SMS-varslingstjenester eller ved udsendelse af varsler via den populære FarmTracking app.
 • Seges vil igen i 2017 udarbejde et GIS-kort, som viser alle avlere af frugt og grønsager. Formålet er, at kortet kan bruges til øget nabodialog omkring ukrudtssprøjtning og høst af frugt.


Hele handlingsplanen for prosulfocarb 2017 findes her.