Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Det kan snart være slut med at vaske og påfylde sprøjter i boringsnære beskyttelsesområder, de såkaldte BNBO. Efter planen skal disse områder udpeges i efteråret 2018. (Foto: Niels Enggaard Klausen)

Strammere krav til vaskepladser

Nyt lovforslag forbyder vask og påfyldning af pesticidsprøjter nær drikkevandsboringer.

Et nyt lovforslag vil føre til, at man ikke længere må vaske og påfylde sprøjter på vaskepladser i boringsnære beskyttelsesområder, forkortet BNBO. Det er områder, hvor der indhentes drikkevand, og som derfor skal beskyttes særligt mod forurening af pesticider.

Målet er en bedre beskyttelse af drikkevandsboringer mod pesticider, skriver Miljøstyrelsen.

Lovforslaget, der blev førstebehandlet i Folketinget den 8. december 2017, er en opfølgning på Pesticidstrategi 2017-2021.


Forbud mod vask og påfyldning


Loven betyder, at gartnere, frugtavlere og landmænd ikke må fylde sprøjtemiddel på sin sprøjte i marken eller plantagen, hvis den er en del af et BNBO.

Der må heller ikke etableres nye vaskepladser, hvor sprøjter fyldes og vaskes, inden for BNBO. Eksisterende vaskepladser i BNBO må ikke længere må bruges til håndtering af pesticider.

Kommunerne vil fortsat – som i dag – have mulighed for at nedlægge forbud og udstede påbud både inden for og uden for de statsligt udpegede BNBO.


BNBO udpeges i efteråret 2018

Det nye lovforslag bliver fulgt op af en bekendtgørelse, der udpeger de konkrete BNBO'er.

Forbuddet i lovforslaget træder først i kraft cirka et år efter, at de konkrete BNBO er udpeget i efteråret 2018.


Fakta om lovforslaget

  • Der må ikke etableres nye vaskepladser i BNBO.
  • Eksisterende vaskepladser i BNBO må ikke længere bruges til at påfylde og vaske pesticidsprøjter.
  • Den lokale vandforsyning betaler godtgørelse til ejeren af vaskepladser, der tages ud af drift. Miljøstyrelsen træffer afgørelse i hver sag.
  • Der kan under særlige omstændigheder dispenseres fra forbuddet. Det gælder bl.a. hvis vandprisen stiger mere end 1.000 kroner pr. vandmåler. En vandmåler kan gælde for en husstand, men det kan også være f.eks. en virksomhed, en skole eller andet.
  • Læs mere om lovforslaget i Pesticidstrategi 2017-2021.

BNBO

 


Tagget med Plantebeskyttelse