Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Pesticidstrategi 2017-2021 er nu på plads efter den politiske aftale blev indgået i begyndelsen af året. Der er blandt andet afsat 12 mio. kroner årligt til oplysning, rådgivning og vejledning indenfor IPM (integreret plantebeskyttelse), brug af pesticider på offentlige arealer, golfbaner og i private haver. (Foto: Stig F. Nielsen)

Pesticidstrategi 2017-2021 er på plads

Pesticidstrategi 2017-2021 er under overskriften ’Fakta, forsigtighed og omtanke’ nu på plads efter en høring.

Pesticidstrategien bygger på en langvarig og målrettet indsats for at nedbringe pesticidbelastningen i Danmark. Strategien er samtidig Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider.


Belastning skal minimeres


Det overordnede formål er fortsat, at brugen af pesticider skal begrænses mest muligt, og at belastningen fra pesticider for natur, miljø og sundhed skal minimeres. Den nuværende ambitiøse målsætning om en pesticidbelastning (PBI) på 1,96 opgjort ved salgsdata skal som minimum nås.

Strategien omfatter en lang række forskellige indsatser, som på forskelligvis bidrager til et mindre belastende pesticidforbrug. Strategien har fire hovedområder:

  • Godkendelse af pesticider.
  • Målrettet kontrol.
  • Indsamling af viden gennem forskningsprogrammet.
  • Oplysning, rådgivning og vejledning.


12 mio. kroner til IPM

Et af redskaberne til at minimere anvendelsen af pesticider er at bruge de otte principper i IPM – integreret plantebeskyttelse. Disse otte principper er fælles for EU.

Der er i pesticidstrategien afsat omkring 12 mio. kroner årligt til oplysning, rådgivning og vejledning indenfor IPM (integreret plantebeskyttelse), brug af pesticider på offentlige arealer, golfbaner og i private haver.


Det gode landmandsskab


I forbindelse med IPM-indsatsen vil regeringen:

  • Nedsætte en étårig IPM taskforce, som skal bidrage til beslutningsgrundlaget for IPM-indsatsen fra 2018 og fremefter.
  • Etablere et Partnerskab for Sprøjte- og Præcisionsteknologi, som skal kortlægge eksisterende teknologier og bidrage til implementering af disse, for eksempel brug af GPS, droner og kamerateknik mv.
  • Iværksætte en opfølgende undersøgelse i 2020 af udviklingen i herbicidresistens siden 2013-15, og udarbejde en handlingsplan mod resistens med udgangspunkt i IPM-principperne.

I forordet til strategien siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen blandt andet, at dyderne i det gode landmandsskab fortsat skal udbredes, så Danmark fastholder fokus på at bruge så få pesticider som muligt og så intelligent som muligt.

Pesticidstrategi 2017 – 2021 kan læses her, og høring og aftalens hovedpunkter kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.


 


Tagget med Plantebeskyttelse