Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Siden 1. juni 2017 skal kemiske produkter være mærket med nye, røde piktogrammer, der erstatter de gamle orange på bekæmpelsesmidler. Frem til 1. juni 2018 gives der ikke påbud eller bødeforlæg.

Overgangsordning for mærkning er forlænget

Overgangsperioden vedrørende CLP-mærkning af plantebeskyttelsesmidler er forlænget frem til 1. juni 2018.

Over de sidste par år er alle kemikalier inkl. bekæmpelsesmidler blevet omklassificeret efter nye regler, de såkaldte CLP-regler, der betyder, at al kemi verden over vil være klassificeret med de samme symboler og faresætninger m.v.

Reglerne for CLP-mærkning af kemikalier har haft en lang indfasningsperiode, der sluttede den 1. juni 2017. Efter denne dato har forhandlerne ikke måttet sælge kemikalier, herunder plantebeskyttelsesmidler, der ikke er mærket efter CLP-reglerne.

For andre typer af kemikalier end bekæmpelsesmidler, må slutbrugerne selv omklassificere eksisterende lagre efter CLP-reglerne. Dette gælder f.eks. olier, rengøringsmidler og additiver til bekæmpelsesmidler.


Man må ikke ændre på etiketterne

Der var derimod i en periode usikkerhed om, hvordan slutbrugere af bekæmpelsesmidler skulle håndtere kravet om CLP-klassifikation af eksisterende lagre.

Alle bekæmpelsesmidler skal have en etikette, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen accepterer derfor ikke, at der ændres på eksisterende etiketter eller, at slutbrugere påsætter nye etiketter på emballagen, når det gælder bekæmpelsesmidler.


Vejledning frem til 1. juni 2018

For at give slutbrugerne mulighed for at bruge/afhænde plantebeskyttelsesmidler med ’gamle’ etiketter, der ikke er CLP-mærkede, har Arbejdstilsynet meddelt, at man i kontrollen vil indføre en étårig overgangsperiode.

Oprindeligt var det planen, at vejledningsperioden skulle vare frem til 1. december 2017. Den periode er forlænget med et halvt år frem til 1. juni 2018.

Ved kontrolbesøg hos slutbrugerne vil Arbejdstilsynet i den periode vejlede i CLP-reglerne og ikke give påbud eller bødeforlæg til slutbrugerne, hvis der findes plantebeskyttelsesmidler, som ikke er CLP-mærkede.


Fakta

  • CLP står for Classification, Labelling and Packaging.
  • CLP er den europæiske lovgivning for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger.
  • Det er arbejdsgiverens ansvar, at farlige kemiske stoffer og materialer, der bruges eller opbevares i virksomheden, er mærket korrekt.
  • Fra 1. juni 2017 var CLP-forordningen om faremærkning endelig implementeret. Efter denne dato må produkter uden CLP-mærke ikke sælges.
  • I en overgangsperiode frem til 1. juni 2018 vejleder Arbejdstilsynet brugere af farlige midler i CLP-reglerne.