Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Allerede denne sæson sætter Danmarks Biavlerforening gang i et overvågningsprogram efter en vinter med tab på knap 20 procent af bifamilierne. I programmet skal der holdes nøje øje med biernes sundhed hos en række avlere landet over. (Foto: Colourbox)

Øget overvågning i danske bigårde

Efter en vinter med markante tab af bifamilier sætter Danmarks Biavlerforening gang i et stort overvågningsprogram.

Bier er afgørende for bestøvning af vores afgrøder. Men for fjerde år i træk falder bistanden. Hver femte danske bifamilie – 19,6 procent – døde i løbet af sidste vinter. Det viser Danmarks Biavlerforenings undersøgelse af vintertab, der i år ligger et godt stykke over gennemsnitstabet på 13,9 procent for de sidste 30 år.

Samtidig ses flere situationer, hvor enkelte biavlere oplever meget store tab. Dette er særlig kritisk, da det i flere tilfælde er hos biavlere, der driver biavl som fuldtidsbeskæftigelse, skriver Danmarks Biavlerforening, der anslår, at der er omkring 100.000 bifamilier her i landet.

Foreningen kan ikke pege på en entydig forklaring på det store tab. Sandsynligvis skal forklaringen findes i flere forhold, hvor varroamiden, sygdomme, manglende fødegrundlag og pesticider er medvirkende forhold.


Overvågning i hele landet


En høj vinterdødelighed og store tab hos enkelte avlere giver anledning til bekymring, og Danmarks Biavlerforening iværksætter nu et omfattende overvågningsprogram, hvor bifamiler over hele landet systematisk overvåges.

Der oprettes et korps af overvågningsbigårde, hvor avlerne udfører forskellige aktiviteter i forhold til at holde ekstra øje med tegn på sygdomme og skadegørere.

Avlernes indrapporteringer og informationer indsamlet via vejrstationer og stadevægte giver mulighed for at holde øje med biernes sundhed.

Samtidig er kommet nye og bedre screeningsmetoder, hvor man på biernes indsamlede pollen kan screene for et meget stort antal pesticider. Dermed kan man opdage, om der opstår en skadelig cocktaileffekt som følge af biernes berøring med mange forskellige planter.


Fakta

  • Værdien af honningbiernes arbejde i landbrug, gartneri og frugtavl anslås til omkring 1 mia. kroner. Hertil kommer værdien i haver og i naturen.
  • Honningbierne medvirker til bestøvning af et stort antal plantearter.
  • Honningbiernes arbejde er afgørende betydning for at bevare biodiversiteten.
  • Værdien af biernes bestøvning vurderes til at være 30-50 gange større end værdien af deres honningproduktion.