Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
I en ny bekendtgørelse om føring og indberetning af sprøjtejournaler er det præciseret, at alle virksomheder skal føre sprøjtejournal. Virksomheder med en årlig omsætning over 50.000 kroner skal indberette data. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Nye regler for sprøjtejournal

Ændrede krav til føring og indberetning af sprøjtejournaler er på vej. Læs her, hvad det betyder for dig.

En ny bekendtgørelse om føring og indberetning af sprøjtejournaler erstatter den gældende bekendtgørelse nr. 929 fra 2010. Der er primært tale om to ændringer:

  • Der er ikke længere en bagatelgrænse, der friholder jordbrugere med under 10 hektar fra pligten til at føre sprøjtejournal.
  • Det præciseres, at alle professionelle brugere af pesticider er omfattet af kravet om at føre sprøjtejournal.

Det betyder at, også jordbrugere, der har et samlet dyrket areal på under 10 hektar, skal føre sprøjtejournal fra den 1. august 2018.

Alle professionelle brugere – det vil sige jordbrugere, gartnerier, planteskoler, frugtplantager, anlægsgartnere, kommuner, viceværter m.fl. – skal fortsat føre journal over forbruget af pesticider.

Sprøjtejournalen skal opbevares i tre år.


Nyt indberetningssystem fra 4. juli 2017

Den 30. juni 2017 lukker det gamle it-system, og det vil derfor ikke være muligt at indberette sprøjtejournal for planperioden 2015/2016 efter denne dato.

Det nye SJI-system, som Miljøstyrelsen er i gang med at udvikle, vil være åbent og klart til drift tirsdag 4. juli 2017. I første omgang er det dog kun muligt at føre sin sprøjtejournal elektronisk i systemet.

Det vil være muligt at indberette data fra planperiode 2016/17 allerede fra den 1. september 2017 via system-til-systemer løsninger.

Systemet åbner for direkte indberetning af sprøjtejournaler for planperiode 2016/2017 senest 1. november 2017.


Føring af sprøjtejournal


Hvis du har ført en sprøjtejournal for indeværende planperiode – 2016/2017 – i det gamle system, vil du kunne fortsætte med løbende at tilføje sprøjtninger i denne journal i det nye system.

Du har også mulighed for at føre en sprøjtejournal for indeværende planperiode, selv om du ikke tidligere har ført en journal.

Der er ingen formkrav til, hvordan du fører din sprøjtejournal. Det er med andre ord frivilligt, om du vil føre sprøjtejournal i SJI-systemet.

Vælger du at anvende Miljøstyrelsens SJI-system, gør vi opmærksom på, at Miljøstyrelsen ikke hverken kan eller må tilgå de data, du fører her.


Login via NemID

Du kan gøre de samme ting på samme måde i det nye system – kun grafikken ser anderledes ud, og der er kommet hjælpetekster.

Du kan stadig tilgå SJI-systemet via landbrugsindberetning.dk, eller via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du skal ikke længere bruge en GHI pinkode for at logge på selve SJI. Som noget nyt skal du logge på systemet med NemID for Erhverv.

Hvis du ikke allerede har NemID for Erhverv, vil du i løsningen blive henvist til virk.dk, hvor du bliver vejledt i, hvordan du anskaffer dig dette.

Du kan læse mere om føring og indberetning af sprøjtejournaler samt om det nye SJI-system her.

 


Tagget med Plantebeskyttelse