Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Medicinsk cannabis med højt indhold af THC kan ikke dyrkes på friland, og derfor er det oplagt at dyrke cannabis i lukkede væksthuse, mener Dansk Gartneri. En ny forening, Cannabis Danmark, bakker op om en statskontrolleret dyrkning af cannabis for at sikre et ensrettet produkt i indhold af aktive stoffer. (Foto: Colourbox)

Mulighed for dansk dyrkning af cannabis

Dansk Gartneri og Landbrug & Fødevarer er med i en ny cannabisforening, der gerne ser en dansk produktion af cannabis.

Sundhedsministeriet har netop udsendt udkast til lovforslag om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Men forslaget tillader udelukkende importeret cannabis. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at ordningen også kommer til at omfatte dansk produceret cannabis.

Hvis myndighederne overlader eneretten til udenlandske producenter, er det, som Landbrug & Fødevarer ser det, også udlandet, der bestemmer prisen. Ordningen kommer dermed hverken til at understøtte en priskonkurrence eller en produktudvikling herhjemme.


Dansk kvalitetscannabis

- Danmark er kendt for at have styr på tingene. De danske landmænd og gartnere vil kunne udvikle kvalitetsprodukter til gavn for patienterne.

- ’Statskontrolleret, dansk cannabis’ er et brand, der vil kunne stå stærkt – både herhjemme og internationalt, siger viceformand Lars Hvidtfeldt, L & F, der håber, at danske myndigheder hurtigt etablerer et set-up med regler for dyrkning og forarbejdning af produkterne herhjemme.


”Cannabis er en intelligent plante, så lad os få lov til at bruge den”, siger Søs Egelind, der selv har brugt medicinsk cannabis som smertelindring under et sygdomsforløb. Hun er medstifter af en ny cannabisforening og ses her som medvirkende i Landbrug & Fødevarers telt på Folkemødet. Foto: www.facebook.com/cannabis.


En ny forening støtter op

En ny forening, Cannabis Danmark, blev lanceret i onsdags samtidig med åbningen af Folkemødet på Bornholm. Flere kendte støtter op om foreningen, blandt andre skuespiller og tidligere cancerpatient Søs Egelind og politiker Ritt Bjerregaard.

Der er et stort økonomisk potentiale for Danmark som produktions- og demonstrationsland for dyrkning af cannabis til medicinsk brug, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Dansk, statskontrolleret dyrkning af cannabis i lukkede gartnerier vil være en rentabel forretning, som vil være nem at iværksætte. Man vil kunne skabe arbejdspladser og sikre og garantere et ensrettet produkt i indhold af aktive stoffer, siger den folkekære skuespiller.


Viden skal formidles


- Det har vist sig, at et stadigt stigende antal patienter med forskellige lidelser ser sig nødsaget til social ulydighed og selvmedicinering efter at have forsøgt sig med konventionel medicinering, siger Søs Egelind, der er én af initiativtagerne til den nye forening.

- Vi er en gruppe, der har sat os for at forene, forstærke og formidle den nyeste viden, evidens og praktiske erfaringer i en fælles forening til gavn for patienter og forretningen Danmark.

Foreningen mener, at der er behov for en platform med viden, og den vil derfor danne et sekretariat, der blandt andet skal bidrage med patientinformation og udarbejde materiale til de praktiserende læger, som fra januar 2018 må udskrive cannabis til medicinsk brug.

Viceformand Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer og sekretariatschef Torben Lippert, Dansk Gartneri, er sammen med Søs Egelind og Ritt Bjerregaard med i den otte mand store bestyrelse for Cannabis Danmark.


Fakta om Cannabis Danmark

  • Det økonomiske grundlag for foreningen Cannabis Danmark bygger i første omgang på en privat donation fra familien Eid Andersen, som mistede deres søn, Magnus, til cancer.
  • Donationen er øremærket cancerforskning med cannabis til medicinsk brug.
  • Øvrige donationer kommer fra enkelte organisationer.
  • Der iværksættes indsamlinger via sociale medier samt opsøgende fundraising.