Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Dansk frugt og grønt er væsentlig oftere fri for pesticidrester, lyder konklusionen fra Pesticidrapporten 2016. Forbrugerne kan således minimere deres pesticidindtag ved at vælge dansk i frugt- og grøntafdelingen eller ved at vælge økologisk. (Foto: Colourbox)

Færrest rester i dansk frugt og grønt

Årets Pesticidrapport 2016 bekræfter endnu en gang, at dansk frugt og grønt indeholder færre pesticidrester.

Danske afgrøder er væsentligt oftere fri for pesticidrester end udenlandske. Det er den overordnede konklusion i Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets nye rapport om pesticidrester i danske fødevarer 2016.


Niveau som tidligere

I 2016 blev der udtaget i alt 2.515 prøver af fødevarer på det danske marked, som er analyseret for cirka 310 forskellige pesticider. Heraf var der 705 prøver af konventionel frugt og 783 prøver af konventionelle grønsager.

Der blev fundet pesticidrester i 69 procent af alle prøver af konventionel dyrket frugt og i 43 procent af alle prøver af konventionel dyrket grønt.

Grænseværdien (MRL) i konventionelt produceret frugt og grønt er overskredet i henholdsvis 2,8 og 2,6 procent af prøverne.

I 2015 blev der udtaget i alt 783 prøver af konventionel dyrket grønsager (friske og dybfrosne). Heraf var de 270 prøver danske, 321prøver produceret i EU og 192 prøver produceret udenfor EU.
I 2016 blev der udtaget i alt 705 prøver af konventionelt dyrket frugt (friske og dybfrosne). Heraf var de 108 prøver dansk produceret, 314 prøver var produceret i andre lande i EU, og 283 prøver var produceret i lande uden for EU. Foto: Colourbox.


Dansk frugt

I dansk produceret frugt er der rester i 45 procent af prøverne. I frugt fra andre EU-lande er der fundet rester i 72 procent, mens tallet for frugt fra lande uden for EU er 74 procent.

I 2016 blev der fundet overskridelser af grænseværdier (MRL) i dansk frugt: Tre prøver af æbler med indhold af ukrudtsmidlet prosulfocarb.

Æblerne i de tre prøver stammer fra høsten 2015, hvor der også i andre analyser blev fundet prosulfocarb. Forureningen vurderes at stamme fra afdrift i forbindelse med anvendelse af prosulfocarb i kornmarker.

Der blev fundet overskridelser af MRL i henholdsvis 1,3 og 6,0 procent af prøverne for frugt produceret i henholdsvis EU og i lande uden for EU.

I 2016 blev der udtaget i alt 705 prøver af konventionelt dyrket frugt (friske og dybfrosne). Heraf var de 108 prøver dansk produceret, 314 prøver var produceret i andre lande i EU, og 283 prøver var produceret i lande uden for EU.
I 2016 blev der udtaget i alt 783 prøver af konventionel dyrket grønsager (friske og dybfrosne). Heraf var de 270 prøver danske, 321 prøver produceret i EU og 192 prøver produceret udenfor EU. Foto: Colourbox.Dansk grønt

I dansk producerede grønsager er der fundet rester i 27 procent af prøverne, mens antallet for grønsager produceret i EU og udenfor EU er henholdsvis 55 og 43 procent.

Der blev fundet overskridelse i to dansk producerede grønsager, svarende til 0,7 procent. Det drejer sig om en prøve af persille med fund af prosulfocarb og en prøve af kartofler med fund af mandipropamid.

Der blev fundet overskridelser af MRL i henholdsvis 1,9 og 6,3 procent af grønsager produceret i EU og uden for EU.


Multiple fund

Der er en større andel af stikprøver med multiple fund i udenlandske prøver end i danske. Der var 33 procent prøver med multiple fund i samtlige udenlandsk produceret frugt, grønt, cerealier og forarbejdede fødevarer. Det tilsvarende tal for danske varer er 10 procent.

Der blev i 2016 fundet en prøve af jordbær fra Belgien med ikke mindre end 12 forskellige pesticidrester.


Økologi


I 2016 blev der udtaget 246 prøver solgt som økologisk produceret, heraf 63 prøver af frugt og 101 prøver af grønsager.

I syv prøver frugt og grønt (4,3 procent) – en dansk og seks udenlandske – var der påvisninger af pesticidrester: en pastinak fra Danmark (quintozen), en pæreprøve fra Holland (chlormequat), en pak choy fra Holland (spinosad), en rosmarin (spinosad), en salat (spinosad) og en bredbladet persille (oxadixyl, dimethomorph og spinosad) fra Italien og en avocado fra Peru (thiabendazol).

De to sidstnævnte – bredbladet persille fra Italien og avocado fra Peru – blev vurderet til ikke at være i overensstemmelse med varestandarden.


Ingen grund til bekymring

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer, at de pesticidrester, der kan forekomme i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugerne anledning til sundhedsmæssige bekymringer.

Fødevarestyrelsen opfordrer stadig til at indtage mindst 600 gram frugt og grønsager om dagen, idet øget indtag af frugt og grønt har en sundhedsfremmende effekt.

Rapporten findes kun elektronisk.

I Gartner Tidende nr. 15 kan du læse en omtale af resultaterne fra de såkaldte fokusafgrøder: gulerod, pærer, æbler, jordbær og tomater.