Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Dansk Gartneri og foreningen Viden om Erhverv samlede 90 engagerede deltagere til Gartnerikonference på Christiansborg den 27. november 2017. (Foto: Lotte Bjarke)

En lys fremtid for dansk gartneri

Dansk Gartneri og foreningen Viden om Erhverv afholdt konference om gartnerierhvervets fremtid den 27. november på Christiansborg.

Stemningen var i top, da 90 deltagere i den store gartnerikonference stimlede sammen på Christiansborg.

Folketingspolitikerne for Venstre Hans Christian Schmidt og Erling Bonnesen tog imod i døren, og som en sidegevinst indledte de dagen med en privat rundvisning på Christiansborg krydret med anekdoter.

Formålet med gartnerikonferencen var at få sat gartnerierhvervet på politikernes dagsorden og vise, at erhvervet tror på vækst og på fremtiden. Derfor blev konferencen da også afholdt under overskriften ’En lys fremtid for dansk gartneri’.

- Vi håber og tror på en positiv udvikling. Med politisk opbakning til at rydde knolde af vejen har vi en lys fremtid, sagde Jørgen Andersen, der er formand for Dansk Gartneri, i sit indlæg.


Erling Bonnesen, MF og fødevareordfører for Venstre, ønskede sig som medarrangør af gartnerikonferencen input til en liste over arbejdsopgaver, der trænger sig på set med gartnerierhvervets øjne. Foto: Lotte Bjarke.Punkter til politikernes liste

Konferencen bød på ikke færre end 10 indlæg om vidt forskellige emner, der alle har betydning for gartnerierhvervets muligheder for at komme videre ud over stepperne, selv om produktionen fortsat må foregå i det højomkostningsland, som Danmark jo er.

Erling Bonnesen, der delte dirigentrollen med Hans Christian Schmidt, pointerede i sin velkomsttale, at udkommet af konferencen gerne skulle give politikerne pejlemærker at arbejde videre med.

- Det går jo heldigvis godt igen. Nu må vi ikke bare glæde os. Vi skal passe på ikke at læne os tilbage. Hvad skal i fokus nu? Hvad skal vi arbejde videre med? Når dagen er slut, vil vi gerne have en række punkter på vore papirer, vi kan arbejde videre med, sagde Erling Bonnesen.


Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt, V, har en ny energiaftale i støbeskeen, der skal sikre mest mulig vedvarende energi til den lavest mulige pris. Foto: Lotte Bjarke.


Ny energiaftale i støbeskeen

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt var første mand på talerstolen på gartnerikonferencen. Han glædede sig over den nye luft, gartnerierhvervet har fået med den gradvise afskaffelse af PSO-afgiften, der er vedtaget, om end han gerne havde set en hurtigere afvikling.

- Et emne, vi skal arbejde med, er, hvordan vi sikrer en fortsat billig og effektiv varmeforsyning til gartnerne, når kul udfases fra 2030, sagde Lars Christian Lilleholt og understregede, at udfasningen foreløbig gælder fjernvarmeværkerne.

En anden arbejdsopgave for ministeren bliver at komme med et udspil til en ny energiaftale efter nytår.

- Målet er, at halvdelen af energiforbruget i 2030 er baseret på vedvarende energi. Vi skal gennemføre den grønne omstilling, så vi får mest mulig vedvarende energi til den lavest mulige pris.

- Vi skal have indført konkurrence mellem de forskellige former for vedvarende energi i stedet for, at der skal være så og så meget af hver, pointerede Lars Christian Lilleholt.

Han understregede samtidig, at tiden må nærme sig, hvor teknologierne bag den vedvarende energi kan stå på egne ben uden at være båret af tilskud.


Skatteminister Karsten Lauritzen, V, vil forbedre rammebetingelserne for udsatte erhverv, så de kommer til at tjene flere penge og dermed betaler mere i skat. Foto: Lotte Bjarke.


Gartnerierne skal betale mere skat


Også skatteminister Karsten Lauritzen gæstede gartnerikonferencen, hvor han pointerede, at han faktisk godt kunne tænke sig, at gartnerierne betalte noget mere i skat.

- Det har været strategien fra dag 1. Vi vil gerne forbedre rammebetingelserne for en række udsatte erhverv, så de kommer til at tjene flere penge. Og når man tjener flere penge, betaler man mere i skat, sagde Karsten Lauritzen.

Skatteministeren lovede samtidig at kigge nærmere på, om de mange forskellige afgifter nu også afspejler den omkostning, der er sat i verden for at regulere.

- Miljøafgifter skal afspejle de omkostninger for miljøet, der ligger bag. Det er blevet mere og mere fiskalt.

- Hvordan koger man en frø? Ikke ved at smide den i kogende vand. Så hopper den bare op. Næh, ved at smide den i koldt vand og så gradvist skrue op for temperaturen, sagde Karsten Lauritzen og trak parallellen til den intensive afgiftsbehandling, gartnerierhvervet har oplevet – og heldigvis overlevet.

- Man risikerer stille og roligt at slå et erhverv ihjel. Mit politiske ønske er og bliver at forbedre rammebetingelserne, sagde Karsten Lauritzen.


Det var en glad og tilfreds formand for Dansk Gartneri, Jørgen Andersen, der kunne runde en lang konferencedag af med en sikker tro på, at det går fremad for gartnerierhvervet. Foto: Lotte Bjarke.


Fem centrale emner

Gartnerikonferencens tætpakkede program fokuserede i sit udgangspunkt på fem væsentlige indsatsområder, der bliver prioriteret af brancheorganisationen Dansk Gartneri:

  • Automatisering og robotteknologi
  • Energiforbrug
  • Pesticider og miljø
  • Effekten af høje nationale særudgifter
  • Arbejdskraft og rekruttering 

Engagerede indlæg udløste både spørgelyst og debat, og efter den afsluttende paneldebat kunne de tilstedeværende politikere forhåbentlig gå hjem med en velfyldt liste over de arbejdsopgaver, gartnerierhvervet mener, det er vigtigst at få taget hul på.

Læs mere om Gartnerikonferencen i Gartner Tidende nr. 15, 2017, der udkommer den 14. december.