Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
BASF har købt virksomheden Becker Underwood, der har knækket koden til kommerciel produktion af nematoder til bekæmpelse af dræbersneglen. Produktionen foregår ved en gæringsproces i fabrikkens store ståltanke. (Foto: BASF)

Biologisk bekæmpelse af snegle

BASF satser med købet af virksomheden Becker Underwood på biologisk bekæmpelse af skadevoldere.

BASF er kendt verden rundt som producent af blandt andet plantebeskyttelsesmidler. Derfor var det et naturligt skridt for BASF at udvide sin produktportefølje med interessante biologiske plantebeskyttelsesmidler, da muligheden opstod.

I 2012 købte BASF virksomheden Becker Underwood og etablerede BASF Agricultural Specialities i Littlehampton i det sydlige England.

Det er en virksomhed med en højt specialiseret produktion af en række forskellige nematoder, der kan bruges til målrettet biologisk bekæmpelse af flere skadegørere i såvel private haver som parker, produktionsvirksomheder med mere.


Dræbersneglen har få naturlige fjender men en nematodeart, der forekommer almindeligt i jorden, har evnen til at gøre det af med sneglene. Foto: BASF.


Findes naturligt i jorden

I gartneriverdenen er bekæmpelse af sørgemyggelarver med nematoder velkendt, men med BASFs entre på markedet er der måske nye løsninger på vej.

Nematodefabrikken i Littlehampton har blandt andet som den eneste i verden knækket koden til at producere en ganske særlig nematode, der angriber nøgne snegle som agersnegle og dræbersnegle.

Nematoder er bittesmå rundorme på 0,5 millimeter, der findes naturligt i jorden men langt fra i stort nok antal til at gøre noget alvorligt ved snegleplagen.

Nematoderne, der sælges som NemaSlug, er formuleret som en porøs pasta, der distribueres i små bakker med 12 eller 30 millioner nematoder i hver.

Produktet opløses i vand og vandes ud. Små stadier af dræbersneglen vandes direkte med nematodeopløsningen, mens større stadier må ”fodres” med døde artsfæller, der er vandet med NemaSlug.

I litteraturen er der først og fremmest dokumenteret effekt på agersnegle og de tidlige stadier af dræbersnegle, men mange fagfolk har gode erfaringer med at bruge NemaSlug også mod større dræbersnegle.

Blandt andet den velrenommerede, tidligere konsulent i Haveselskabet, Helge Petersen, der fortæller om sine erfaringer på denne video.


Nematoder er bittesmå rundorme på 0,5 millimeter. De opformerer sig inde i sneglen og forårsager dens død i løbet af nogle uger. Når artsfæller æder døde snegle, spredes nematoderne hurtigt. Foto: BASF.


Spredes ved kannibalisme


Nematoderne har fem livsstadier, hvoraf kun det tredje kan leve uden for værten. Til gengæld kan det tredje stadie bevæge sig og altså aktivt opsøge snegle.

Inde i sneglen går nematoden i samarbejde med en artsspecifik bakterie, der opløser sneglens indre, og som så bliver til føde til nematoderne.

Opformeringen går hurtigt og resulterer i sneglens død i løbet af én til tre uger. Når sneglens kannibalkolleger spiser den, får nematoderne fluks en ny vært serveret. Hvis der ikke er flere værtssnegle til stede, falder populationsniveauet for nematoderne til det naturlige.

Det smarte er, at nematoderne har så snævert et værtsspektrum, som tilfældet er. Det betyder, at der ikke er risiko for, at de kan gøre for eksempel pindsvin eller fugle, der spiser sneglene, fortræd. Nematoderne er aktive ved temperaturer fra 5 til 31 grader.


Thomas Goddard, der er produktionschef for BASF Agricultural Specialities i Littlehampton, kan fortælle engageret om produktionen og ved hjælp af et mikroskop vise det dramatiske forløb, når en snegl anbribes af nematoder. Foto: Lotte Bjarke.


Voksende produktionskapacitet


Når man træder ind i produktionen hos BASF Agricultural Specialities, føler man nærmest, man står foran en rundvisning på et bryggeri. Der hænger en markant lugt af gær i luften, og produktionsanlægget består af adskillige store ståltanke.

Nematodeproduktionen foregår da også ved en gæringsproces, hvor sneglene opformeres i et næringsrigt medie med et indhold, der svarer mere eller mindre til det indre af en snegl.

Det begynder med 100 milliliter substrat i laboratoriet. De 100 milliliter bliver til 1.000 liter og derefter til 25.000 liter med trillioner af nematoder i løbet af tre til fem uger.

Efter BASFs overtagelse af virksomheden er produktionskapaciteten fordoblet til 167.000 liter takket være et nyt gæringsanlæg.

Målet frem mod 2020 er at nå op på 247.000 liter og dermed sikre, at mange flere – også professionelle producenter med større behov – kan benytte sig af nematoder, når snegleplagen skal bekæmpes.

I Danmark er det Garta, der står for distribution af NemaSlug. Produktet sælges primært gennem webbutikker, da det i sagens natur ikke er muligt at have egentligt lager af levende organismer, som nematoderne er.

 


Tagget med Plantebeskyttelse