Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Mange interesserede var mødt op til en temadag om jordfrugtbarhed og faste kørespor. Her demonstreres nedmuldning af en nyslået grøngødningsafgrøde med en Horch Terranoharve. (Foto: Stig F. Nielsen)

Stor interesse for jordfrugtbarhed

Hvordan øger man jordens frugtbarhed? Hvordan indretter faste kørespor? Det er emner, der har interesse for mange øko-grønsagsproducenter.

Omkring 90 interesserede havde fundet vej til Skiftekær Økologi på Tåsinge, som torsdag den 15. september var vært ved en temadag. Overskriften var jordfrugtbarhed og faste kørespor – i teori og praksis.

Konsulent Richard de Visser, GartneriRådgivningen A/S, var tovholder på den intensive og veltilrettelagte dag, hvor alt ting klappede.


Konsulent Richard de Visser, GartneriRådgivningen A/S, var arrangør af og tovholder på temadagen. Foto: Stig F. Nielsen.


En Soldo Roller Crimper – eller på dansk en knivtromle – kører hen over en grøngrødningsafgrøde. Foto: Stig F. Nielsen.Fokus på frugtbarhed

Formiddagen bød på en række teoretiske indlæg både ude og inde om, hvordan man kan øge jordens frugtbarhed.

Betydningen og brugen af grøngødningsafgrøder i demoparceller blev vist frem i marken, og indsatsen for at forbedre organisk stofindhold i jorden blev fremlagt.

Teorien blev suppleret med demonstrationer af forskellige maskiner i marken:

  • Horch Terrano – som gartneriet bruger – til nedmuldning af grønafgrøder.
  • Treffler TGA-Cultivator.
  • Soldo Roller Crimper – eller på dansk en knivtromle – medbragt af Hanne Lakkenborg Kristensen, Aarhus Universitet, som en appetitvækker til et Åbent Hus-arrangement på Årslev den 4. oktober omkring SoilVeg-projektet.
  • Yding Smedies prototype af maskine til udlægning af mobil grøngødning i rækkeafgrøder.


Kend den på knækket: Hanne Lakkenborg Kristensen viser og fortæller om systemet omkring en knivtromle: Afgrøden knækkes, hvorved væksten stopper. Foto: Stig F. Nielsen.


Yding Smedies prototype af maskine til udlægning af mobil grøngødning i rækkeafgrøde. Foto: Stig F. Nielsen.


Afslutning af faste kørespor

Eftermiddagen var helliget erfaringer og forskning fra projektet Økologi i Sporet, som nu afsluttes efter fire år. Fokus i projektet har været faste kørespor og pløjefri dyrkning med de fordele og udfordringer, det giver.

Nogle af de resultater, der er tilgængelige nu, viser, at udbytte og kvalitet af grønsagerne stiger ved dyrkning i faste kørespor i forhold til ved tilfældig kørsel i marken.

En af de synlige udfordringer ved den pløjefri dyrkning er måske øgede problemer med ukrudt: Kortstråle er blevet et stort problem i marken, og græsukrudtet hanespore er begyndt at vise sig. Sidstnævnte ses dog også hos dem, som pløjer.

Projekterne er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug samt GUDP.

Læs mere om Økologi i sporet i Gartner Tidende nr. 13, som udkommer den 20. oktober.
Læs mere om jordfrugtbarhed i Gartner Tidende nr. 15, som udkommer den 1. december.Peter Bay Knudsen, Skiftekær Økologi (midt i billede), fortæller om projektet Økologi i sporet. Foto: Stig F. Nielsen.

PROJEKTET ER STØTTET AF

PROJEKTET ER STØTTET AF