Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Videnskabelig medarbejder Lizzie Melby Jespersen, ICROFS, fortalte ved et eftermiddagsmøde i Agro Food Park om, hvordan den økologiske fødevareproduktion bidrager til vores samfundsgoder. Til højre ses mødets arrangør Søren Madsen, Agro Food Park. (Foto: Pernille Kynde)

Økologi er ikke sort eller hvidt

Økologien ser ud til at bidrage til den samfundsnyttige værdi i form af sundhed, biodiversitet og landdistriktsudvikling.

Den politiske opbakning til økologien er bred, og forbrugernes efterspørgsel efter økologiske varer er stigende. Men kan økologien bidrage væsentligt til vores samfundsgoder?

Det spørgsmål forsøgte Lizzie Melby Jespersen, ICROFS, at besvare på et drop-in møde den 29. februar i Agro Food Park på baggrund af en ny vidensyntese lavet af ICROFS.

Syntesen involverer et stort antal forskere og eksperter, der har samlet et overblik over den eksisterende viden om den danske økologiske sektors bidrag til forskellige samfundsgoder.


Oplæg af Lizzie Melby Jespersen med udgangspunkt i vidensyntesen 2015. Foto: Pernille Kynde.


Økologiens bidrag til samfundet

Lizzie Melby Jespersen klargjorde i løbet af halvanden time, hvad de 70 forskere, der har bidraget til vidensyntensen, har fundet ud af.

Den økologiske produktionsform har som mål at udvikle et bæredygtigt jordbrug, der tager hensyn til natur, biodiversitet, miljø, dyrevelfærd med mere. Produktionsformen prioriterer samtidig fødevarer af høj kvalitet.

Derfor er det væsentligt at vide, hvad der er op og ned i økologiens indspil til samfundets goder.


Seks vigtige emner

Vidensyntesen tager fat i seks overordnede emner:
• Natur og biodiversitet
• Human sundhed og velfærd
• Erhverv og landdistrikter.
• Miljø
• Husdyrsundhed og velfærd
• Klima og energi

Ifølge vidensyntesen er der overvejende positive bidrag til det økologiske jordbrug fra de tre førstnævnte: Natur og biodiversitet, human sundhed og velfærd samt erhverv og landdistrikter.

Indenfor de tre sidstnævnte emner – miljø, husdyrsundhed og -velfærd samt klima og energi – er der et mere broget billede, hvor der både er gevinster og ulemper i de økologiske systemer.


Omkring 40 interesserede var mødt op til eftermiddagens drop-in møde i Agro Food Park. Foto: Pernille Kynde.


Flere vilde arter samt mere sundhed og innovation

- For at nævne eksempler er fraværet af pesticider positivt for natur og biodiversitet. Der er 30 procent flere vilde plante- og dyrearter i mark og marknære områder i økologisk jordbrug end i konventionelt jordbrug, sagde Lizzie Melby Jespersen.

- Den humane sundhed siges at blive styrket ved økologisk jordbrug som følge af flere vitaminer og sundhedsfremmende sekundære metabolitter i grønsager, bedre sammensætning af essentielle fedtsyrer i mælkeprodukter samt fraværet af pesticider og antibiotika.

- Det er også et gode for samfundet, at der er stor vækst og innovation i økologien, at der sker tilflytning til landdistrikter – eksempelvis ”Lejre Økologiske Kommune” – samt at de mange omlægninger i kommunale køkkener har øget ressourceeffektiviteten og mindsket madspild.


Større kvælstofudledning fra øko-bedrifter

Lizzie Melby Jespersen gjorde også klart, at økologien ikke bidrager positivt inden for alle emner.

- Det gælder for eksempel på kvælstofudvaskningen. Her er der i de fleste produktionsgrene – undtagen kvægbrug – større udledning fra økologiske brug. Men samtidig ser vi en bedring på vandmiljøet i form af færre pesticider, hvilket er et andet samfundsgode, sagde Lizzie Melby Jespersen.

- Ser man på energi og klima halter økologien også bagefter, idet der pr. kilo produkt i husdyrbrug udledes flere drivhusgasser end fra konventionel produktion. De økologiske vegetabilske produkter har derimod et udslip pr. kilo produkt på niveau med den konventionelle planteproduktion.


Mere forskning er nødvendig

Lizzie Melby Jespersen konkluderede, at selv om vidensyntesen har samlet meget viden, er der stadig meget at gøre for at få det store billede … hvis det overhovedet er muligt.

Der skal mere forskning til. Den ny vidensyntese bidrager til, at forskerne ved i hvilken retning de bør gå.

Hele vidensyntesen kan downloades på ICROFS hjemmeside.

ICROFS: Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer koordinerer og faciliterer brugerrelevant forskning nationalt og internationalt.