Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Frugtavlere, gartnere og landmænd kan nu sprøjte tættere på vandløb, søer og naturområder end etiket-teksten på sprøjtemidlerne ellers kræver, hvis de benytter særligt sprøjteudstyr. (Foto: Niels Enggaard Klausen)

Nye regler for sprøjtning tæt på vandløb

Ny bekendtgørelse giver mulighed for at bekæmpe ukrudt og skadevoldere tættere på vandløb og sårbar natur.

Den 5. juni trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der giver gartnere, frugtavlere og landmænd mulighed for at mindske afstanden til følsomme områder, når de sprøjter deres afgrøder. Muligheden opstår ved anvendelse af afdriftsreducerende udstyr, skriver Miljøstyrelsen.

I første omgang er det hovedsageligt dyser, som er omfattet af reguleringen. Denne type dyser er udviklet, så der sker mindst mulig drift – det vil sige, at sprøjtningen sker mere præcist og rammer afgrøderne og i mindre omfang omgivelserne.

Dyserne giver større dråber, som er tungere og ikke fanges så let af vinden. Afstanden til vandløb kan komme helt ned til to meter med bomsprøjter, og den mindste afstand for tågesprøjter er tre meter.

Afstanden til vandløb kan – med de nye regler – komme helt ned til to meter med bomsprøjter.
Afstanden til vandløb kan – med de nye regler – komme helt ned til to meter med bomsprøjter. Foto: Peder Krogsgaard.


Mindre bufferzone


Hvis gartnere, frugtavlere og landmænd anvender afdriftsreducerende udstyr, kan de sprøjte tættere på vandløb og § 3 natur end i dag. Den såkaldte bufferzone mellem mark og natur, som er et krav ved sprøjtning med nogle midler, bliver simpelthen mindre.

Det giver gartnere, frugtavlere og landmænd mulighed for at optimere udbyttet, fordi de kan sprøjte – og dermed bekæmpe ukrudt og skadevoldere – på et større areal end hidtil.

 
Dokumentation i sprøjtejournalen

Alle anvendelser af afdriftsreducerende udstyr til at reducere afstandskrav kræver supplerende dokumentation til sprøjtejournalen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet skemaer, som kan anvendes til notering af de krævede oplysninger.

Skemaerne til dokumentation kan downloades her. De krævede oplysninger skal anføres senest syv dage efter sprøjtningen og skal opbevares i tre år.


Løbende kontrol


Det er Miljøstyrelsens vurdering, at afdriftsreducerende dyser ikke vil medføre en øget eksponering for miljøet. I Sverige, hvor miljølovgivningen også er restriktiv, gælder tilsvarende regler.

Erhvervet har efterspurgt de nye regler for at få samme vilkår som konkurrenter i udlandet. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at de nye regler hilses velkommen, selvom afdriftsreducerende dyser er lidt dyrere. Merudgiften opvejes rigeligt af muligheden for at optimere udbyttet, skriver Miljøstyrelsen.

NaturErhvervstyrelsen vil løbende kontrollere, at landmændene overholder reglerne og kan dokumentere, at de anvender de rigtige dyser.


Afstandskrav til brinken

Mere information om de nye regler fås ved henvendelse til konsulent Niels Enggaard Klausen, GartneriRådgivningen, telefon 29 17 04 96, der kan hjælpe med information om godkendt udstyr og beregning af afstandskrav til brinken.

Afstandskravet beregnes forskelligt om, det er horisontale bomsprøjter eller tågesprøjter.

 


Tagget med Plantebeskyttelse