Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Ifølge formanden for de hollandske rosenproducenter, Hetty Croijmanns, ligger en fremtidig øget anvendelse af roser i at lære at bruge dem i sammenplantninger med buske og stauder. Her ses hun sammen med konsulenterne Julie S. Christiansen, GartneriRådgivningen, t.v., Hans Smeets, Delphy, nummer to f.v. og rådgivningsleder Thomas S. Lund, GartneriRådgivningen, t.h. (Foto: Bent Leonhard)

Et kig på hollandsk kvalitet af frugttræer og roser

GartneriRådgivningen besøgte i uge 33 hollandske planteskoler, Planteopformeringsstationen og forsøgsstationen Randwijk.

GartneriRådgivningen hjælper i disse år frugtavlserhvervet med at undersøge betydningen af kvaliteten af frugtplanter for den optimale etablering af nye kulturer.

Samtidig er GartneriRådgivningen ansvarlig for de kommende afprøvninger af roser i Valbyparken i København sammen med Danske Havecentre og Det Danske Rosenselskab.

Gennem samarbejdet med søsterorganisationen Delphy i Holland er der skabt kontakt til væsentlige hollandske aktører, som vi besøgte i uge 33, for at få indblik i deres viden og praksis.


Frugttræproducent Gus van Montfort i Luyksgestel har intensiveret sin dyrkning af frugttræer ved investering i vanding og gødskning med nedgravede siveslanger. Foto: Bent Leonhard.


Gus van Montfort anvender en blanding af kompost og speciel savsmuld til sine bede med formering af certificerede æble grundstammer (M9) og får en bedre rodudvikling end ved alene at anvende markjord til hypningen. Foto: Bent Leonhard.


Gus van Montfort fremviser sin hjemmelavede mandskabsvogn, hvor syv medarbejdere kan foretage alle manuelle arbejdsprocesser i dyrkningen af frugtplanter. Foto: Bent Leonhard.


Bekæmpelse af nematoder i frugttræer

Frugttræproducenten Gus van Montfort i Luyksgestel er kendt for sine grundstammer og innovative produktionsmetoder af frugttræer.

På en kommende demonstrationsdag den 13. oktober vil man kunne se deres arbejde med at reducere skader fra nematoder ved optimering af betingelserne for mikroliv i jorden.

De anvender også præcisionsteknikker som jordscannere og droner til at kortlægge informationer om jordforhold og kulturernes udvikling.


Endeknoppen på etårs træer (her Rød Gråsten) behandles ved, at topskuddet fjernes og de øverste blade reduceres med henblik på at fremprovokere et øget antal sidegrene. Foto: Bent Leonhard.


Kniptræer hos Fleuren

Frugtplanteproducenten Fleuren er kendt for at have udviklet kniptræerne, som er karakteriseret ved at være tilbageskåret i det tidlige forår i sæson 2, og med diverse kulturtiltag sikres mange jævnt fordelte vandrette sidegrene.

Fleuren producerer mange af deres kirsebær på den tyske grundstamme Gisela 5.


Kompost og savsmuld klar til sammenblanding til substrat til vegetativ formering af æblegrundstammer. Foto: Bent Leonhard.


Gerard Jongedijk fra Vermeerderingstuinen (opformeringsstationen) i Horst fremviser et bundt salgsklare certificerede podekviste af en æblesort. Foto: Bent Leonhard
.


Eliteplanter

Planteopformeringsstationen i Horst opretholder de højeste krav til opformering af eliteplanter med fokus på fænologi og plantesundhed. De leverer certificerede grundstammer og podekviste til producenter i mange europæiske lande.

Forsøgsstationen i Randwijk er en del af universitetet i Wageningen og beskæftiger sig primært med afprøvninger indenfor frugtavlen.

Randwijk afholder hvert andet år Åbent Hus, hvor man kan blive orienteret om de igangværende forsøg. Her har leverandører til frugtavler og frugttræsplanteskoler mulighed for at fremvise deres produkter. Dagen er et mødested for alle i branchen.


På Åbent Hus på forsøgsstationen Randwijk blev der oplyst om resultaterne af seks forskningsprojekter omhandlende nye pæresorter, emission og sprøjteteknik, fugtsensorer, udtynding samt økologiske dyrkningsmetoder. Mange firmaer havde stande med information om aktuelle emner og deres produkter. Foto: Bent Leonhard.


Staudeproducenterne Pieter og Marcel Lucassen i Afferden dyrker stauder som frilandskultur på i alt 40 hektar. På Åbent Hus 22. september kan man se test af WeedingTechs nye maskine, der udbringer dampskum til bekæmpelse af ukrudt i rækkekulturer. Foto: Bent Leonhard.Stauder i markkultur

Staudeproducenterne Pieter og Marcel Lucassen i Afferden dyrker alle deres planter i markkultur med henblik på eventuel efterfølgende oppotning hos andre staudeproducenter.

Staudeplanteskolen har en stor eksport blandt andet til USA, og derfor desinficeres deres produkter til dette marked i et anlæg beregnet til dette.


Ladurner demonstrer sin rækkefræser med flere redskaber til jordbehandling i 10 centimeters dybde samlet i en konstruktion. Foto: Bent Leonhard.


Specialnet til udelukkelse af Pletvingefrugtfluen, Drosophila suzuki, i kirsebær testes i Randwijk. Foto: Bent Leonhard.Frugttræer og roser

Planteskolen H. Croijmans & ZN dyrker såvel frugttræer som roser. De er kendt for at have produktion i mange lande foruden Holland – ikke mindst i Frankrig – idet de har licenser til markedsføring af roserne forædlet af henholdsvis Delbart og Guillot.


Randbeplantninger med varierende sammensætninger af arter, der er attraktive for nytteinsekter, var veletablerede. Foto: Bent Leonhard.