Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
I 2013 er der sket et fald i antallet af prøver med restindhold i danske æbler. Der findes restindhold i 16 procent af alle danske æbler, mens der i udenlandsk producerede æbler findes restindhold i 69 procent. Det kan man læse i Fødevarestyrelsens årlige rapport om fund af pesticidrester. (Foto: Colourbox)

Pesticidrester i udvalgte produkter

Der bliver fundet færre pesticidrester i danske æbler, gulerødder, jordbær, pærer, tomater og hvede, end når de samme afgrøder kommer fra udlandet.

Siden 2006 er der udtaget et relativt stabilt antal prøver af seks udvalgte fokusafgrøder for at følge tendenser med hensyn til fund og overskridelser. Afgrøder er gulerod, jordbær, pære, tomat, æble og hvede.

Resultaterne fra de fem år tyder samlet set på et nogenlunde stabilt niveau for de seks afgrøder.

Der ses udsving mellem de enkelte år, men der er ikke grundlag for at konkludere markante tendenser i udviklingen.

Gulerødder

I dansk producerede gulerødder har antal prøver med fund generelt været lavt.

Det ser derimod ud til, at der for årene 2010-2013 er en stigende tendens for udenlandske gulerødder.

Der findes restindhold i 53 procent af de udenlandsk producerede gulerødder, sammenlignet med 9 procent i danske gulerødder.

Tomater

Antal prøver med fund i danske tomater er steget fra 0 til 25 procent.

Samtidig er påvisnings¬frekvensen for udenlandske tomater faldet i forhold til tidligere år, idet andelen af prøver med restindhold var 40 procent sammenlignet med 76 procent i 2012.

Jordbær

For dansk producerede jordbær er der sket et fald i andelen af prøver med restindhold til 75 procent mod 85 procent i 2012. Niveauet er dog stadigvæk højere end i perioden 2009-2011.

For udenlandsk producerede jordbær er andelen af prøver med restindhold på niveau med tidligere år, nemlig 75 procent af alle jordbær.

Pærer

For dansk producerede pærer er andelen af prøver med fund på niveau med tidligere år: I 32 procent af de danske prøver.

For udenlandsk producerede pærer er andelen af prøver med pesticidrester også på niveau med tidligere år med restindhold i 84 procent af alle prøver.

Æbler

For dansk producerede æbler er der sket et fald i andelen af prøver med restindhold i forhold til 2012. Der findes restindhold i 16 procent af alle æbler, mens andelen var 25-43 procent i 2009-2012.

For udenlandsk producerede æbler er andelen af fund på niveau med tidligere år, idet der findes restindhold i 69 procent af de udenlandsk producerede æbler. Dog er der fundet hyppigere overskridelser.

Læs alle resultaterne fra den danske pesticidkontrol 2013 i rapporten.

 

 


Tagget med Plantebeskyttelse