Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
I praksis foregår kildeopsporingen ved, at en slamsuger sprøjter farvet vand i kloakker og brønde for at kortlægge vandtes rute. Uregelmæssigheder noteres. (Foto: Anne Krogh Larsen)

Opsporing af kilder til spildevand

Dansk Gartneri har været med på Odense Kommunes opsporing af spildevand fra gartnerier.

I forlængelse af sagen om forurenet spildevand fra væksthusgartnerier i Odense Kommune, har kommunen besluttet at kildeopspore samtlige godt 200 væksthusgartnerier i løbet af det kommende år.

Alle gartneriers afløb vil blive gennemgået med henblik på en klarlægning af, hvor spildevand fra kloaker løber hen.

Pesticid- og gødningsopbevaring vil også blive efterset. Desuden bliver der tjekket for utætheder ved borde, rør og ledninger og for overløb fra returkar.


Vandets rute kortlægges med farvet vand

Kildeopsporingen foregår i praksis ved, at Miljøtilsynet fra kommunen på forhånd har kortlagt afløb i gartneriet.

Derefter kommer Vandcenter Syd med en slamsuger, som sprøjter farvet vand i kloaker og brønde for at kortlægge vandets rute.

Uregelmæssigheder noteres, og det aftales efter besøget, hvordan tingene skal bringes i orden. Derefter laver kommunen og ejer en ny aftale om et opfølgende besøg.


Farvet vand sprøjtes ned i et gulvafløb for at kortlægge vandets rute. Foto: Anne Krogh Larsen.


Dansk Gartneri med som observatør


Indtil videre har kommunen været i gang tre tirsdage. Et par steder er der fundet afløb, som ikke var rigtigt sluttet til spildevandsafløb, men som var sat på regnvandsløb, der afdræner til vandmiljøet.

Dansk Gartneri har deltaget som observatør en enkelt dag på et par besøg. Formålet var dels at følge med i, hvordan kildeopsporingen foregår i praksis, dels at observere om opgaven bliver løst i god ro og orden.

Det er vigtigt, at alle parter tager opgaven alvorligt og møder hinanden med gensidig respekt for lettest at få løst opgaven så smertefrit som muligt.


Bevilling fra Produktionsafgiftsfonden

Dansk Gartneri har netop modtaget bevilling fra Produktionsafgiftfonden til gennemgang og kortlægning af væksthusgartneriernes utætheder og utilsigtede udledninger.

På forhånd har Dansk Gartneri fået lavet en tjekliste, som kan bruges til gennemgang af de enkelte gartnerier.

GartneriRådgivningen, som er udførende på projektet, vil i den kommende tid tage kontakt til gartnerierne forud for denne gennemgang.

Formålet er at få klarlagt utilsigtede udledninger i gartneriet, så tilliden til væksthusproduktion kan bevares fortsat.


Anne Fabricius, Dansk Gartneri, og Mads Mejlhede, Odense Kommune, kigger efter farvet vand i henholdsvis spildevandsledningen og regnvandsafledningen. Anne Fabricius hører gerne fra medlemmer af Dansk Gartneri, hvis der er positive eller negative oplevelser i forbindelse med opsporingsarbejdet. Henvendelse på mail afa@danskgartneri.dk eller telefon 33 39 45 50. Foto: Anne Krogh Larsen.

PROJEKTET ER STØTTET AF