Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Carl-Otto Ottosen er ny professor ved Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitets afdeling i Årslev. (Foto: Lotte Bjarke)

Ny professor med blik for gartnerierhvervet

Carl-Otto Ottosen er pr. 1. oktober udnævnt til professor ved Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet.

Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet har fået sin egen professor med base på universitetets afdeling i Årslev. Carl-Otto Ottosen, der i mere end 30 år har forsket i planters vækst under forskellige klimaforhold, er pr. 1. oktober udnævnt til professor.

Carl Otto-Ottosen startede sin karriere i 1984 ved det daværende Forskningscenter Årslev, der hørte under Danmarks JordbrugsForskning.

De senere år har rammerne været de samme, men med universitetsreformen overtog Aarhus Universitet faciliteterne i Årslev, og det er altså også her den nyudnævnte professor fortsat har sin base.


Fotosyntese har været omdrejningspunktet for Carl-Otto Ottosens forskning i mulighederne for at optimere styring af plantevækst. Foto: Lotte Bjarke.


Forskning skaber energibesparelser

Carl-Otto Ottosen er et kendt ansigt i væksthusgartnerierhvervet for sin trættesløse indsats for at skabe grundlag for energibesparelser i væksthusproduktionen. Dynamisk klimastyring i væksthus, kendt som IntelliGrow, bygger i vid udstrækning på Carl-Otto Ottosens forskningsresultater.

Ved hjælp af principperne i IntelliGrow sparer væksthusgartnerierne ressourcer ved at optimere styringen af såvel lys som varme i forhold til planternes vækst.

Carl-Otto Ottosen har desuden arbejdet med fænotyping i deciderede grundforskningsprojekter. Fænotyping handler om genetiske forskelle i planternes reaktion på klima og klimaændringer. Omdrejningspunktet har altid været planternes fotosyntese.


For to år siden indviede Institut for Fødevarer i Årslev en række top-moderne klimakamre, der muliggør forsøg i lille skala, før nye ideer afprøves i fuld skala i produktionsgartnerier. Foto: Lotte Bjarke.


Tæt kontakt til erhvervet

Der er sket meget – ikke kun med klimaet – siden Carl Otto Ottosen begyndte sin forskning:

- Da vi lavede de første pilotforsøg med energibesparelse, var det ikke noget, der var i fokus på gartnerierne. Det er helt anderledes nu, hvor vi i forskningsprojekterne arbejder tæt sammen med de store, danske gartnerier, siger Carl-Otto Ottosen.

Carl-Otto Ottosen pointerer, at Aarhus Universitets store styrke i den sammenhæng er, at forskerne råder over moderne klimakamre, væksthuse og avanceret måleudstyr i Årslev, der gør det muligt at afprøve nye ideer i lille skala.

Når ideerne holder vand, kan de på baggrund af de høstede erfaringer overføres til fuldskala-forsøg i produktionsgartnerierne.

Den nyudnævnte professor har samtidig fokus på internationalt forskningssamarbejde. Han har undervist i Kina og tiltrækker udenlandske studerende til Institut for Fødevarer. Det forventes, at Carl-Otto Ottosen holder tiltrædelsesforelæsning i januar 2016.