Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Pernille Folker-Hansen fra Odense Kommune sagde på dialogmødet med gartnerne, at kommunen har mulighed for at udstede påbud, men foretrækker at finde løsninger i samarbejde med gartnerne. (Foto: Lotte Bjarke)

Myndigheder og erhverv i god dialog om spildevand

Stor vilje til problemløsning prægede dialogmødet mellem gartnere og myndigheder i går. Mere end 80 deltog.

Dansk Gartneri og GartneriRådgivningen havde i samarbejde med Odense Kommune inviteret væksthusgartnere til dialogmøde den 29. april om de fund af forhøjede mængder gødning og pesticider, der er gjort i gartneriområder omkring Odense.

Fundene får den konsekvens, at kommunen foretager kildeopsporing i samtlige gartnerier i kommunen.


Vilje til dialog

Mødet foregik trods den dystre bagrund i en god atmosfære.

Mere end 80 gartnere var mødt op midt i den travleste tid som et klart signal om, at her er et problem, der skal løses.

Der blev stillet spørgsmål og søgt forklaringer. Og forundringen, over hvordan det har kunnet gå så galt, skinnede tydeligt igennem.


Kommunen foretrækker samarbejde frem for påbud

Dansk Gartneris næstformand, Jørgen Andersen bød velkommen med en understregning af sagens alvor. Dernæst var der en række indlæg fra Dansk Gartneri, Odense Kommune og GartneriRådgivningen.

- Dansk Gartneri har valgt at gå i tæt dialog med kommunen om denne sag. I skal være med til at finde de nødvendige løsninger. I har fået nogle ridser i lakken. Dem skal vi have pudset op, sagde Anne Fabricius, Dansk Gartneri.

Pernille Folker-Hansen fra Odense Kommune præsenterede de tal, der illustrerer, at udfordringen er reel. Hun understregede, at kommunen ikke ser det som sin opgave at finde syndere og straffe men om at løse et problem.


Dansk Gartneri har valgt at gå i tæt dialog med kommunen om denne sag, sagde konsulent Anne Fabricius Dansk Gartneri. Foto: Lotte Bjarke.


Kildeopsporing på hvert enkelt gartneri


Sagen er kort fortalt den, at kommunen tidligere har fundet forhøjede værdier af såvel gødning som pesticider i vandløb i gartneriområderne.

En målrettet indsats gav resultater og bragte fundene ned på et acceptabelt niveau, men i 2014 viste nye stikprøver, at der på ny kunne findes alt for høje niveauer af såvel næringsstoffer som pesticider i vandløbene.

De nye fund har ført til, at kommunen har bevilget 1,5 mio. kroner til kildeopsporing i samtlige gartnerier i kommunen.

Efter kildeopsporingen bliver hvert enkelt gartneri forelagt resultaterne. Hvis der er behov for handling, bliver det videre forløb aftalt. Det kan eksempelvis være, om der er afløb, der skal proppes til med cement.


Kildeopsporing er ikke stor videnskab. Der bliver hældt farvet vand i afløbene, og så kan man se, hvor det løber hen”, forklarede Mads Mejlhede fra Odense Kommune. Foto: Lotte Bjarke.


Gennemgå pesticidlageret jævnligt

- Vi har mulighed for at give påbud, men hidtil har det ikke været nødvendigt. Det håber jeg heller ikke, det bliver fremover, sagde Mads Mejlhede.

Er der mistanke om problemer med gartneriets spildevand, er der i sagens natur ingen grund til at vente på, at myndighederne kommer på besøg. GartneriRådgivningen havde i den sammenhæng en stribe gode råd til gartnerierne

- Der kommer hele tiden nye midler og nye regler. Husk at gennemgå lageret jævnligt. Det kan være den allerbedste timeløn, du kan få, sagde Michael Nielsen, Grøn Plantebeskyttelse.Michael Nielsen, Grøn Plantebeskyttelse, påpegede, at det er registreringsnummeret på dunken, der er afgørende for, om midlet er på listen over lovlige midler. Ikke produktnavnet. Tjek det på www.middeldatabasen.dk. Foto: Lotte Bjarke.


Væksthuse er lukkede systemer

- Miljøstyresen opfatter væksthuse som lukkede systemer. Det er baggrunden for godkendelse af midler specifikt til brug i væksthuse, sagde Inge Ulsted Sørensen, GartneriRådgivningen og fortsatte:

- Der kan være risiko for nedsivning, når gangarealer og borde vaskes og i andre situationer. Sørg for at kontrollere, hvor gartneriets afløb løber hen. Orbicon er dem, der har flest gamle drænkort, og tag også en snak med den tidliere gartneriejer om muligt.

Anne Krogh Larsen, GartneriRådgivningen, opfordrede til at indføre rutiner, så for eksempel fejl og lækager på vandingsanlægget hurtigt bliver opdaget og rettet.


”Etablering af vandrensning kan være en god ide, der oven i købet kan ydes tilskud til via Miljøteknologiordningen”, sagde konsulent Anne Krogh Larsen, GartneriRådgivningen. Foto: Lotte Bjarke.”Ét gram aktivstof er nok til at forurene 10.000.000 liter drikkevand. Derfor har vi vaskepladsbekendtgørelsen, der skal minimere risikoen for punktkildeforurening. Punktkildeforurening kan opstå, når en sprøjte bliver fyldt på væksthusets gangarealer”, sagde Niels Enggaard Klausen, GartneriRådgivningen, på dialogmødet mellem myndighederne og gartnerierhvervet. Foto: Lotte Bjarke.
 


Tagget med Plantebeskyttelse