Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Storbritanniens udtrædelse af EU vil få konsekvenser for procedurerne omkring plantenyhedsbeskyttelser og ophavsrettigheder til plantesorter, Plant Variety Rights, PVR. Efter et Brexit vil der skulle søges om rettigheder to steder. (Foto: Colourbox)

Plantenyhedsbeskyttelse, ophavsrettigheder og Brexit

Få et overblik over, hvad danske gartnerier skal være opmærksomme på i forbindelse med Plant Variety Rights og nyhedsbeskyttelser ved Brexit og fremover.

Dagen, for hvornår UK træder ud af EU, nærmer sig med hastige skridt. Endnu er der ingen afklaring på, om det bliver med eller uden en aftale, eller om Storbritanniens exit bliver udskudt. Det gør det vanskeligere at informere om, hvordan de danske gartnerier skal forholde sig.

Siden 1995 har the Community Plant Variety Office (CPVO), der administrerer det fælles plantenyhedsbeskyttelsessystem, givet intellektuel ejendomsret til nye plantesorter i de 28 medlemslande i EU.

Systemet, som er det største i verden, har gjort, at der kun skulle søges ét sted for at opnå nyhedsbeskyttelse i hele EU. Men det vil ændre sig, når UK træder ud af EU.

Her er et overblik over, hvilke forhold gartnerierne skal være opmærksomme på i forbindelse med Plant Variety Rigtht (PVR) fremover i EU og UK baseret på de retningslinjer, de britiske myndigheder har offentliggjort i december 2018.


PVR tildelt før 29. marts 2019

Hvis UK forlader EU uden en aftale, vil PVR, som er opnået før 29. marts 2019, forsat gælde i de resterende 27 EU-lande. Disse godkendelser vil også automatisk gælde og have beskyttelse i henhold til UK-lovgivning uden af rettighedsindehaveren skal gøre noget.


Ansøgt men ikke tildelt før 29. marts 2019

Hvis der er ansøgt om PVR inden 29. marts 2019, men ikke opnået PVR inden 29. marts 2019, skal der laves en ansøgning om nyhedsbeskyttelse i UK, hvis man vil have sorten beskyttet i UK.

Dette gøres ved at sende en ansøgning til Animal and Plant Health Agency (APHA), som står for registrering af sorter og koordiner af test i UK. De britiske myndigheder vil anerkende indleveringstidspunkt med mere for EU-indsendelsen.


Efter 29. marts 2019

For nye sorter skal der skrives to ansøgninger, hvis man fremover vil have beskyttelse indenfor samme geografiske område som nu: Der skal både skrives en ansøgning til UK og en til EU. Ansøgningen til UK skal stiles til APHA, mens den til EU forsat skal stiles til CVPO.

I begge tilfælde indgives ansøgningen efter den sædvanlige proces for den pågældende myndighed, og betaling af gebyrer skal ske til den pågældende myndighed.

APHA ser på, om der kan rådes bod på de øgede omkostninger, der vil være, når der skal søges om nyhedsbeskyttelse to steder, ved for eksempel at acceptere EU’s DUS-protokoller (DUS står for distinctiveness, uniformity and stability). Det vil dog kun være muligt i de tilfælde, hvor EU DUS-protokoller er sammenlignelige med UK DUS-protokoller.


Markedsføring af frø og formeringsmateriale


Udover ovenstående vil der også ske en ændring i forbindelse med markedsføring af frø og formeringmateriale i UK. Sorter, som står i EU’s fælles katalog, skal tilføjes til UK’s nationale liste, hvis det skal være muligt at markedsføre dem i UK. Kontakt APHA for dette.

Hvis UK ved Brexit udtræder uden en aftale, er det Defra’s (Department for Environment Food & Rural Affairs) hensigt, at sorter i EU’s fælles katalog kan markedsføres i UK i en overgangsperiode på to år. Derefter skal de ny regler for UK følges.


Mere information