Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Rosenstråleplet, ædelgrankræft, Fusarium, Alternaria og antrachnose er nogle af de svampesygdomme, der kan bekæmpes med Topsin WG. Midlet har fået en godkendelse til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer på friland. (Foto: Colourbox)

Topsin godkendt til prydplanter på friland

Topsin WG er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer på friland.

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Topsin WG til mindre anvendelse mod svampesygdomme i prydplanter/plantekoleplanter på friland.

Svampemidlet Topsin WG, som indeholder thiophanatmethyl, er godkendt til mindre anvendelse på nedenstående betingelser.

Betingelser for anvendelse

  • Må kun anvendes til svampebekæmpelse i prydplanter/planteskoleplanter på friland mod blandt andet Fusarium spp., ædelgrankræft (Neonectria), Alternaria, antracnose forårsaget af Colletotrichum spp. og rosenstråleplet (Diplocarbon rosae).
  • Maksimal dosis: 1,0 kg pr. hektar hhv. 100 liter 0,10 % opløsning pr. 1.000 kvadratmeter, og der må maksimalt behandles én gang pr. vækstsæson.
  • Må ikke anvendes nærmere end fem meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning

Avlere, som bruger Topsin WG til bekæmpelse af svampesygdomme i prydplanter/planteskole-plantekulturer på friland, skal være i besiddelse af denne brugsanvisning.


Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket.

Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Registreringsnummer

Registreringsnummer Topsin WG – 561-5.

 


Tagget med Plantebeskyttelse