Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Energistyrelsen måtte i 2017 underkende sin egen støtteordning om IKV-tilskud og kræver derfor tilbagebetaling af modtagne tilskud. Det har kostet godt otte mio. kroner for Gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS, der dyrker tomater, agurker og peber. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Tilbagebetaling af støttekroner koster dyrt

Bortfald af energitilskud får en væsentlig del af skylden for underskud på godt fem mio. kroner i 2018 hos Gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS.

2018-regnskabet fra Gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS i Bellinge viser et underskud på 5,6 mio. kroner mod et overskud på 688.000 kroner året før.

Ifølge ledelsesberetningen skyldes det resultatet primært tre forhold:

  • Generel overproduktion af tomater i Europa grundet den varme sommer gav lave priser primært drevet af stor import til det danske marked.
  • Høje energiomkostninger på gas og el samt generelt stigende lønomkostninger.
  • Endvidere er årets resultat påvirket negativt med otte mio. kroner som følge af en ekstraordinær engangsomkostning til tilbagebetaling af IKV-tilskud. 


Energistyrelsen underkendte egen støtteordning


IKV-ordningen blev indført i forbindelse med energiaftalen 2012 med henblik på at fastholde produktionen af energieffektiv industriel kraftvarme. IKV-støtte er tilskud til merudgiften til produktion af strøm.

IKV-ordningen blev indført for at kompensere for den forventede stigning i omkostninger ved produktion af elektricitet som følge af den øgede NOx-afgift og det øgede spænd mellem elprisen og naturgasprisen.

Ordningen blev statsstøttegodkendt og trådte i kraft i 2015. Den første udbetaling af støtte fandt sted i december 2016. Cirka 30 danske store og mellemstore virksomheder har modtaget støtte frem til midten af 2017, hvor ordningen blev suspenderet.

I 2017 underkendte Energistyrelsen deres egen støtteordning og krævede tilbagebetaling af tilskuddet. Derfor har de virksomheder, der har modtaget IKV-tilskud, skullet betale store beløb tilbage. For Alfred Pedersen & Søn påvirker det 2018-resultatet negativt med 8.022.000 kroner.


Solid økonomi

Ifølge ledelsesberetningen fra Gartneriet Alfred Pedersen & Søn udviser resultatopgørelsen for 2018 reguleret for tilbagebetaling af IKV-tilskud et overskud på 599.000 kroner – altså et pænt overskud, når man justerer regnskabet for tilbagebetalingen.

Gartneriets overskud i 2017 var på 688.000 kroner.

Desuden udviser gartneriet en egenkapital på 54,2 mio. kroner og en soliditetsgrad på 60,8 procent.


Fakta – Gartneriet Alfred Pedersen & Søn

  • Dyrker tomater, agurker og peber i 320.000 m2 væksthus, ligeligt fordelt mellem Danmark og Sydsverige.
  • Årlig produktion er cirka 12.500 tons tomater, 2.000 tons agurker og 400 tons peber.