Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Udover en reduktion af arealet med frilandsgrønsager blev produktionen af grønsager i Tyskland i 2018 også negativt påvirket af den varme, tørre sommer. (Foto: Colourbox)

Mindre grønsagsproduktion i Tyskland

Den samlede produktion af frilandsgrønsager i Tyskland blev i 2018 ramt dels af en reduktion af arealet, dels af en lang, varm og tør sommer.

Arealet med frilandsgrønsager i Tyskland blev i 2018 reduceret til i alt 126.471 hektar.

Dét sammen med påvirkningen af den varme, tørre sommer 2018 betød, at den samlede produktion af frilandsgrønsager blev 14 procent mindre i forhold til året før.


Løg, hovedkål og bælgplanter ramt

Specielt løg, hovedkål såvel som ærter og bønner blev hårdt ramt af vejret i 2018. Til gengæld blev der opnået høje udbytter i vandede frilandsagurker og squash, ligesom produktionen af rucola var større end året før.

Også de to forårsafgrøder, asparges og rabarber, klarede sig tilfredsstillende. Mange andre grønsagsarter klarede sig nogenlunde, dog overvejende med mindre udbytter i forhold til i 2017.

Mens der i 2017 var arealudvidelser af de store tyske frilandskulturer som asparges, løg, gulerødder og hovedkål, blev arealerne i løg og hovedkål reduceret i 2018.

De eneste kulturer på top-10 listen, som blev udvidet i 2018, var asparges (+ 0,9 procent) og gulerødder (+ 3,3 procent), alle de øvrige kulturer blev reduceret i større eller mindre grad.


25 procent færre løg


Arealet med løg blev reduceret med 3,5 procent til 11.368 hektar. Den samlede produktion blev på 409.504 ton, hvilket var 25 procent mindre i forhold til rekordåret i 2017. Det gennemsnitlige udbytte blev godt 10 ton mindre pr. hektar i forhold til i 2017.

I forhold til gennemsnitsudbytte i de tre forudgående år var produktionen 21 procent mindre.


Hovedkål hårdt ramt


Efter en god 2017-2018 sæson blev arealet af rød- og hvidkål noget mindre i 2018. Også arealerne med kinakål og grønkål var mindre, mens der var arealudvidelser i broccoli, som dermed kom op på det største areal overhovedet. Også arealet med rosenkål blev udvidet.

Produktionen af rødkål blev med et minus på 29 procent hårdest ramt, mens produktionen af hvidkål lå 26 procent under niveauet i 2017.

Selv for broccoli, hvor arealet blev udvidet med seks procent, lå produktionen kun på samme niveau som året før.


Forårskulturer gik ok


Produktionen af asparges blev rekordstor på grund af udvidelser af arealet. Udbyttet lå to procent over 2017.

Rabarberproduktionen overgik også 2017 men opnåede ikke samme niveau som tidligere år.


Mangel på gulerødder

Arealet med gulerødder blev udvidet med tre procent til det største areal nogensinde: 12.955 hektar. Til gengæld lå den samlede produktion cirka 15 procent under sidste års rekordproduktion og dermed betydeligt under gennemsnittet for de fire forudgående år.

Udbuddet af tyske gulerødder var yderst knapt, hvilket tilskrives de kvalitetskrav, detailhandlen kræver.


Færre salater

I frilandssalaterne sås der overvejende indskrænkninger i arealerne, hvilket stort set ikke ramte den dominerende iceberg (÷ 1 procent).

Til gengæld blev arealet med hovedsalat reduceret med 12 procent, mens der også var betydelige reduktioner i lollo- og egebladssalaterne.

Efter nogle år med udvidelser forblev arealet med rucola stabilt i 2018, men der blev alligevel opnået en rekordproduktion.


Græskar og sukkermajs

Også i squash blev der opnået rekordhøst, selvom arealet var reduceret en smule. Til gengæld blev produktionen af græskar 15 procent mindre end i 2017, hvilket både kan tilskrives et mindre areal samt et mindre udbytte.

Drueagurker fik et højt gennemsnitsudbytte, så selvom arealet var reduceret lidt, blev produktionen fire procent større.

Et tydeligt fald i produktionen sås i sukkermajs, der i forhold til året før, var 32 procent lavere. Arealet var reduceret med ni procent.

Bælgplanterne blev også hårdt ramt: Produktionen af ærter lå 25 procent og bønner 26 procent under 2017.


Lille stigning i økoareal

Det økologiske areal med frilandsgrønsager blev udvidet med to procent til i alt 14.000 hektar, hvilket svarer til 11 procent af det samlede areal med frilandsgrønsager.

Produktionen af økologiske grønsager faldt med 14 procent til i alt 274.600 ton, hvilket svarer til en andel på otte procent af den samlede grønsagsproduktion, skriver AMI.