Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Løgene har ikke haft de bedste betingelser i etableringsfasen med frost, lave temperaturer, sandflugt og hagl, hvilket betyder, at udviklingen er noget bagefter i forhold til 2018: Sætteløgene to uger, såløgene tre uger. (Foto: Stig F. Nielsen)

Løgene er kommet lidt skævt fra start

På årets ukrudtsmarkvandring blev det konstateret, at såløgene er tre uger bagefter i forhold til 2018, og at ukrudtsbekæmpelsen nogle steder bliver en stor udfordring.

40 interesserede deltog i Avlerforeningen af Danske Spiseløgs årlige ukrudtsmarkvandring torsdag den 23. maj, som i år blev afholdt omkring Otterup på Fyn.


Årets Løgavler

Årets Løgavler 2018, Henrik Pedersen, Hasmark Vestergaard, lagde marker til de første besøg.

Den første mark var en sætteløgsmark uden de store udfordringer, idet den på nuværende tidspunkt var hel ren for ukrudt. Der skal selvfølgelig stadigvæk holdes øje med marken, herunder behovet for at bekæmpe græsukrudt.

Henrik Pedersen fik ros for jordbearbejdningen og etableringen af løgene, men trods dette blev det vurderet, at sætteløgne, der er til den tidlige optagning, nok var to uger bagud i udvikling i forhold sidste år.


En veletableret sætteløgsmark, som dog er to uger bagefter i udviklingen i forhold til 2018. Foto: Stig F. Nielsen.


Uens fremspiring

I den første såløgsmark var billedet anderledes. Trods samme fine jordbearbejdning var fremspiringen noget uens, hvilket har givet og giver udfordringer ved ukrudtsbekæmpelsen: Hvornår kan der køres med hvad og med hvor meget for ikke at skade de mindste løgplanter men samtidig få tilstrækkelig effekt på ukrudtet?

I øvrigt var den uens fremspiring tilsyneladende et udbredt problem i 2019, hvilket gav anledning til diskussioner, om det kunne ligge i frøene og eller klimaforholdene i etableringsfasen.


Uens såløg, et udbredt problem i 2019, hvilket besværliggør ukrudtsbekæmpelsen. Foto: Stig F. Nielsen.


Nye ukrudtsmidler i løg

Ukrudtsbekæmpelsen i løg har været under forandring i de seneste par år, idet det gamle, velkendte middel Totril (ioxynil) er udgået og erstattet med Xinca/Maya (bromoxynil).

Der har været store bekymringer over skiftet, men konsulent Peder Krogsgaard, HortiAdvice, kunne konstatere, at skiftet er gået bedre end frygtet.

En anden nyhed til ukrudtsbekæmpelsen i løg er midlet Lentagran 45 WP (pyridat), som kan være hård ved løgene ved forkert brug. Derfor kom Gunilla Persson og Thorkild Amby, Nordisk Alkali, med gode råd og erfaringer fra Sverige om brugen.

Erfaringerne fra Danmark indtil nu er, at Lentagran i små doseringer forstærker virkningen af tankblandinger med Xinca og Fenix.


En såløgsmark, hvor der endnu ikke var sprøjtet mod ukrudt for at skåne de små løg, som var skadet af frost, sandflugt og hagl. Foto: Stig F. Nielsen.


Lidt udfordringer, men ….

I næste såløgsmark var der lidt større udfordringer, blandt andet olieræddiker, som havde overlevet jordbearbejdningen i det tidlige forår, men det gav ikke anledning til de store bekymringer.

Næste avlerbesøg gik til naboen Martin og Leif Knudsen, Kærsgaard. Søn og far var også kommet godt igennem etablering og ukrudtsbekæmpelse af sætteløgene.


Gule bladspidser er en reaktion på vejr- og vindforholdene i foråret. Foto: Stig F. Nielsen.


En ægte faglig udfordring


Til gengæld kunne Martin Knudsen vise noget frem, som konsulent Peder Krogsgaard aldrig har set i sin mangeårige karriere som løgspecialist til en ukrudtsmarkvandring: En såløgsmark, som endnu ikke var sprøjtet mod ukrudt!

Det skal dog understreges, at det ikke skyldes forsømmelse fra Martin Knudsens side men udelukkende vejrets skyld.

Marken og dermed de små løgplanter har i løbet af april og maj været ramt af frost, sandflugt og hagl, hvilket dels har kostet planter, dels sat planterne voldsomt tilbage. Så her var der en ægte faglig udfordring, som blev diskuteret i marken.

Det blev anbefalet at starte ukrudtsbekæmpelsen op dagen efter med tankblandingerne i små doseringer og så gentage disse hver tredje-fjerde dag og løbende hæve doseringerne – så skal det nok lykkes.


Bekymring over fremtiden

Peter Hartvig, AU Flakkebjerg, opdaterede situationen omkring plantebeskyttelsesmidlerne, som er godkendt til brug i løg.

Revurderingen af bromoxynil er forsinket, men om der er en fremtid for aktivstoffet er usikkert. Det kan få en afgørende betydning på løgproduktionen – ikke kun i Danmark men i hele EU.

Også prosulfocarbs (Boxer) fremtid er usikker, derfor opfordrede Peter Hartvig løgavlerne til allerede nu at begyndte at øve sig på løsninger uden bromoxynil og prosulfocarb for at få nogle erfaringer.


Hele gruppen uden foran Emmelev A/S’ administrationsbygning i Otterup. Foto: Stig F. Nielsen.Emmelev A/S

På dagen var der indlagt et besøg på Emmelev A/S, hvor gruppen fik set og hørt om produktion af biodiesel baseret på dansk raps, hvor restproduktet/presseresten bruges til foder. Ved produktionen af biodiesel bliver der også produceret glycerin.