Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Asparges er en af de grønsagsarter, som blev specielt hårdt ramt af vejrforholdene i Tyskland i 2018 med en sen opstart af sæsonen, sammenfaldende høsttidspunkter med deraf følgende lave priser samt mangel på arbejdskraft til høst. (Foto: Stig F. Nielsen)

Grønsagssæsonen 2018 i Tyskland

Normalt begrænser ugunstige vejrforhold sig til enkelte regioner i Tyskland, men i 2018 var tørken så omfattende og langvarig, at den påvirkede hele det tyske grønsagsmarked betydeligt.

Den helt dominerende faktor for grønsagsproduktionen i Tyskland 2018 var den langvarige tørke, som dels påvirkede udbyttet, dels påvirkede udbuddet og dermed prissætningen.

Forsyningen af grønsager var i perioden ved overgangen mellem sæsonen i det nordlige og centraleuropæiske område og i Sydeuropa begrænset.

Dette blev yderligere forstærket af leveringsproblemer fra Sydeuropa på grund af protester over stigende brændstofpriser i transitlandet Frankrig, hvilket betød lukkede veje.


Lidt mindre areal

Ifølge de foreløbige resultater af arealanvendelsen i Tyskland udgjorde arealet med frilandsgrønsager eksklusiv asparges lidt over 122.000 hektar, hvilket er et fald på én procent i forhold til året før.

De vigtigste frilandsgrønsager er asparges, gulerødder og løg, mens de omkring 1.300 hektar væksthusgrønsager domineres af tomater, agurker og feldsalat (vårsalat).

AMI’s skøn over den samlede grønsagsproduktion 2018 ligger på 3,40 mio. ton grønsager, hvilket er næsten 10 procent mindre end i 2017 med 3,77 mio. ton.

Kun de varmeelskende afgrøder som courgetter og græskar gav gode udbytter, mens de øvrige led under manglende vand.


Mindre produktion, større omsætning


Trods en kold og fugtig februar og marts var der i begyndelsen af sæsonen en rigelig tilførsel af grønsager, men fra juli begyndte leveringerne at mindskes, hvilket gav anledning til en kraftige prisstigninger.

Selvom de fleste frilandsgrønsager kan vandes, rækker kapaciteten sjældent til at kunne dække behovet under så ekstreme vejrforhold.

Den mindre produktion varede helt indtil september, og først i slutningen af oktober var forsyningen af frilandsgrønsager rigelig igen.

Afgrøder med en lang udviklingstid så som løg, gulerødder og kål har været ramt af lavere udbytter, som dog har været kompenseret af højere priser. Ifølge AMI’s markedsstatistik steg den samlede omsætning med fire procent i forhold til året før til 825 mio. euro.


Asparges og løg hårdt ramt


Specielt asparges, som er den største afgrøde i Tyskland, blev hårdt ramt af vejrbetingelserne 2018. Først blev sæsonen forsinket på grund af en kold, mørk marts måned, sidenhen kom der store mængder asparges på markedet på én gang, hvilket fik priserne til at falde.

Derudover blev en række producenter ramt af mangel på høstmedarbejdere, og flere arealer måtte efterlades uhøstede.

Også løgproduktionen blev hårdt ramt – i hele EU. Med en samlet produktion på 5,16 mio. ton er høsten godt 15 procent lavere end i 2017 og er dermed den mindste siden 2006. I Tyskland blev produktionen af løg 27 procent lavere end året før.


Tyskerne købte færre grønsager

Efter en stigning i indkøb af grønsager i 2017 i de private husholdninger faldt mængden igen i 2018 med omkring tre procent.

Faldet var stort i april (- 7 procent) på grund af en forsinket produktion, og i september var mængden af indkøbte grønsager 15 procent lavere end i 2017. Dette ramte specielt grønsager, som normalt er knyttet til lavere temperaturer så som porrer, hovedkål og øvrige kålarter.

De afgrøder, som har haft succes, er snackgulerødder, krydderurter, snittede salater, løg, agurker og tomater. For de tre sidstnævnte produkter førte et begrænset udbud til betydeligt højre priser. Efterspørgslen på salater og frugtgrønsager steg også.


Håb om ’normalt’ 2019

Efter to ekstreme år håber man nu på et mere ’normalt’ år. Der er kun få muligheder for at sikre sig mod ekstremer. Investering i vanding eller beskyttet produktion i form af tunneller stiller krav om adgang til kapital.

Højere priser har i 2018 kompenseret for en del af udbyttenedgangen, men man skal samtidig huske på, at produktionsomkostningerne for at sikre produktionen også har været højere i 2018.


Flere udfordringer

De tyske virksomheder står også foran andre udfordringer: Krav om mindsteløn og arbejdstidsregistreringskrav, ny gødningsforordning og ny lovgivning om håndtering af emballage.

Og ikke mindst udfordringer med at skaffe arbejdskraft til høst, som sker i kamp med andre brancher, hvor arbejdskraften kan tjene flere penge.

Aspargesproducenterne står overfor specielle udfordringer. Arealerne er udvidet og kan give anledning til permanent lavere priser. Samtidigt er det svært at vurdere, hvordan aspargesplanterne reagerer på tørken i 2018 med hensyn til tidlig spiring og udbyttepotentiale, skriver AMI.