Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Arealet med frilandsgrønsager i Danmark er vokset med ca. 30 procent siden omkring årtusindskiftet. Anderledes ser det ud for væksthusarealet med tomater, salat og agurker, der i 2017 var på sit laveste siden 2008 med ca. 77 hektar. (Foto: Colourbox)

Flere danske grønsager

Siden årtusindeskiftet er arealet, som bruges til dyrkning af grønsager, vokset med cirka 30 procent. I alt 13.000 hektar blev brugt til grønsagsdyrkning i 2018.

De danske landmænd og gartnere bruger større arealer til grønsager nu end for 10 år siden. En stor del af de producerede grønsager forbruges i Danmark, mens en mindre del eksporteres. Samtidig importerer vi flere grønsager, end vi eksporterer.

Ifølge de officielle kostråd bør en voksen dansker spise mindst 300 gram grønsager om dagen, og grønsagerne er også i fokus, når klimavenlig kost diskuteres.

En analyse fra Danmarks Statistik ’Flere danske grønsager’ tegner et billede af den danske produktion af grønsager med fokus på gartnerierne, og på hvilke grønsager de producerer, ligesom analysen beskriver udenrigshandlen med grønsager.


Arealer med frilandsgrønsager samt fordeling af grønsager på landsdele. 2018
.


Fordoblet areal med økologi

Produktionsværdien af de danske grønsager er steget med ca. 35 procent fra 2000 til 2017. Foreløbige tal for viser dog et mindre fald fra 2017 til 2018.

En stigende andel af de danske grønsager dyrkes økologisk og i 2017 var omtrent 30 procent af grønsagsarealerne økologiske.

I forhold til 2008 er det økologiske areal med grøntsager mere end fordoblet, og et forsigtigt skøn for værdien af den økologiske produktion af frilandsgrøntsager i 2017 er 310 mio. kroner.

For væksthusgrøntsager var der i alt 14 hektar, som var fuldt omlagt til økologi i 2017, hvilket svarer til 16 procent af grønsagsarealet i væksthuse. Endvidere var der otte hektar under omlægning.


En dråbe sammenlignet med EU


Den danske grønsagsproduktion udgjorde ca. en halv procent af EU’s samlede produktion. Der blev i 2018 produceret ca. 134.500 tons gulerødder og 42.000 tons løg i Danmark, hvilket gjorde gulerødder og løg til de mest producerede grønsager.

I EU dyrkes især mange grønsager i Spanien og Italien, hvoraf mere end en tredjedel er tomater.

Produktionen af frilandsgrønsager i Danmark er blevet koncentreret i færre, men større gartnerier.


Få store bedrifter

Mere end halvdelen af det danske areal med frilandsgrønsager fandtes i 2018 på kun 25 bedrifter, som hver havde mere end 100 hektar og mere end halvdelen af arealerne med væksthusgrønsager fandtes i de 10 største gartnerier (specialiseret i væksthusgrønsager).

Det gennemsnitlige driftsresultat og den gennemsnitlige afkastningsgrad for grønsagsgartnerier har udviklet sig mere positivt end for bedrifter specialiseret i landbrugsafgrøder.

Der er i alt ca. 2.600 fuldtidsbeskæftigede i grønsagsgartnerierne. Sammenholdt med værdien af produktionen anvendes mere arbejdskraft, men mindre kapital i grønsagsgartnerierne end i planteavlslandbrug.

Læs hele analysen her.