Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Den varme, tørre sommer i 2018 påvirkede EU-28’s samlede produktion af grønsager, der er vurderet til at være seks procent mindre end i 2017. (Foto: Colourbox)

Den mindste grønsagsproduktion i EU i fem år

Den samlede produktion af grønsager i EU-28 blev i 2018 klart mindre end året før og lå også under gennemsnittet for de seneste år, hvilket primært skyldes den tørre sommer.

Den samlede produktion af grønsager i EU-28 i 2018 er vurderet til at være på 56 mio. ton, hvilket er seks procent mindre end året før.

Produktionen ligger tilmed fem procent under gennemsnittet for de fire forudgående år.


Nordvesteuropa hårdest ramt

Produktionsnedgangen har ramt alle de lande, hvorfra der er produktionsdata. Specielt Nordvesteuropa – Tyskland, Storbritannien og Holland – har været hårdt ramt.

I disse lande ligger udbytterne i de store kulturer som løg, gulerødder og hovedkål noget under udbytterne året før.

Polen, som er den tredjestørste grønsagsproducent i EU, er også hårdt ramt med et mindre udbytte på syv procent i forhold til 2017.


Spanien nu størst på løg


Produktionen af tomater til industri, som primært foregår i Spanien og Italien men også i Portugal, blev på 9,22 mio. ton, hvilket er 15 procent mindre end i 2017. Det hænger også sammen med et mindre areal. I 2019 bliver arealerne udvidet igen.

Også løg, som er den næststørste kultur i EU, er ramt af mindre udbytter. Produktionen blev på 5,66 mio. ton, hvilket er 16 procent mindre end i 2017. Set over et fireårigt gennemsnitsudbytte var produktionen 10 procent mindre.

Dermed stod Holland overfor en ekstrem stor nedgang i produktionen af løg, mens den er stigende i Spanien, så Holland har tabt sin førerposition som den største løgproducent i EU-28 til Spanien.

Også produktionen af gulerødder og hovedkål lå væsentligt under sidste år, og både i Holland, Polen og Tyskland er der indlagret færre af disse grønsager end i tidligere år. Priserne for begge produkter har været stigende.


Spanien største producent

Til trods for en samlet udbyttenedgang på tre procent blev Spanien den største grønsagsproducent i EU.

I tomat til industri blev produktionen 14 procent mindre, til gengæld blev produktionen af løg (+ 2 procent), salatagurker (+ 13 procent) og broccoli (+ 9 procent) større. Sidstnævnte kan tilskrives en arealudvidelse på 15 procent.


Polen størst på gulerødder


I Polen blev arealet med grønsager udvidet på grund af relativt høje priser i 2017/2018. Det gælder for løg, gulerødder, blomkål og tomater. Arealet med kål blev dog reduceret på grund af lave priser på lagerkål.

Også arealet af mindre vigtige grønsager som broccoli, porrer, peber, salat og squash blev udvidet.

Den samlede produktion af frilandsgrønsager i Polen lå otte procent under året før. Polen forblev den største producent af gulerødder, selvom produktionen blev 10 procent lavere. Produktionen af løg faldt 12 procent og hovedkål med seks procent.

Væksthusproduktionen i Polen blev tre procent højere i forhold til året før, skriver AMI.