Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Tomater er den grønsag, som der bliver produceret mest af i verden, og produktionen er stigende. Samtidig sker der en øget innovation mod nye typer og sorter. (Foto: Colourbox)

Tomater er verdens største grønsag

Tomater er den grønsag, som der bliver produceret flest af i verden: 180 mio. tons, hvoraf knapt 40 mio. tons går til forarbejdningsindustrien.

På verdensplan har produktionen af tomater været stigende de seneste 10 år og specielt produktionen til friskvaremarkedet.

Produktionen i Europa har i denne periode svinget op og ned med et lavpunkt i 2012 men har ligget stabilt de seneste tre år.

I dag er en tomat ikke bare en tomat, der ses en øget produktinnovation i form af stigende udvalg af forskellige typer tomat og tomatsorter.


Italien og Spanien de to store


I de to store europæiske producentlande, Italien og Spanien, er produktionen gået lidt tilbage de seneste ti år, mens den er steget i Portugal, Holland og Polen.

De forskellige lande har forskellig produktionsprofiler: Italien er førende inden for produktion til industri, mens Spanien producerer til både industri og til friskvaremarkedet via eksport. Herefter følger Holland, selvom deres tomatproduktion ikke engang er en femtedel af den spanske.


Stigende produktion og eksport i Holland


I Holland er produktion og eksport stigende. I 2017 blev der produceret 910.000 tons tomater, hvoraf de 744.000 tons bliver eksporteret med Tyskland, Storbritannien og Italien som de vigtigste markeder.

Sortimentet i Holland har ændret sig. Arealet med løse tomater i almindelig størrelse går tilbage ligesom arealet med klasetomater (÷ 20 procent = 250 hektar), mens produktion af cherrytomater – også på klaser – stiger kraftigt.


Til industri og frisk konsum

I Spanien er arealet i perioden 2007-2017 reduceret med 1,8 procent årligt i gennemsnit. I 2017 blev der produceret tomater på 62.000 hektar, hvoraf de 32.600 hektar er til industri.

I 2017 blev der eksporteret knapt 810.000 tons tomater, hvilket er en tilbagegang på 10 procent i forhold til året før. Det tilskrives primært vejrsituationen.

Eksporten er i de seneste 10 år – med enkelte toppunkter – forholdsvis stabil. De vigtigste markeder er Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Holland.


Mindre produktion til industri

I Italien er produktionen til industri og det lokale marked helt dominerende. Vurderingerne af årets tomathøst til industri lyder på 4,9 mio. tons, hvilket er en tilbagegang på 6 procent, som dels tilskrives meget ustabilt vejr i foråret i både Nord- og Syditalien, dels reduktioner i arealet.

Også Portugal melder om mindre produktion til industri (÷ 10 procent) på grund af vejret. Nedbør udsatte etableringen med to uger, til gengæld har den megen nedbør sørget for, at vandreservoirerne er godt fyldte, så der kan vandes senere på sæsonen.

Produktionen af tomater under glas har været stigende i Polen de seneste 10 år, mens arealet på friland har ligget stabilt. I 2017 lå den samlede produktion på 899.000 tons.


Den økologiske produktion vokser i Tyskland

I Tyskland er der i perioden 2008-2012 investeret intensivt i tomatproduktion under glas som en reaktion på den stigende efterspørgsel på tyske og regionale produkter.

Dermed er tomatproduktionen i Tyskland steget i de senere år (3,8 procent årligt i gennemsnit) og nåede en produktion på knapt 97.000 tons i 2017.

Den økologiske produktion i Tyskland har fået stigende betydning. Produktionen er vurderet til at blive på 8.772 tons, hvilket giver en andel på 9,1 procent af den samlede tomatproduktion.

Den økologiske tomatproduktion er siden 2012 steget med 11 procent per år. Samtidig er produktionen af cocktailtomater på klaser steget og overstiger snart de almindelige klasetomater.

Til trods for den stigende egenproduktion importerer Tyskland mange tomater: 727.000 tons med Holland, Spanien, Belgien og Marokko som de vigtigste leverandører, skriver AMI.