Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Ærter findes i mange afskygninger, passer godt til vores klima og er fulde af protein. Men de er gået lidt i glemmebogen. Nu skal rammerne ridses op for et nyt initiativ, der undersøger ærters potentiale som alternativ til animalsk protein i fødevarer. (Foto: Colourbox)

Ærter som proteinkilde i fødevarer

Ærter og andre proteinafgrøder har længe været i fokus som proteinkilde i dyrefoder, nu skal potentialet i ærter i menneskers kost undersøges nærmere.

- At kigge på proteinafgrøder til fødevarer er helt oplagt i forhold til den igangværende klima-dagsorden, der handler om, at vi er nødt til at finde alternativer til animalsk protein.

- Det er nødvendigt både for at mindske klimaaftrykket fra den globale fødevareproduktion og for at kunne brødføde jordens voksende befolkning, fastslår Hanne Lakkenborg Kristensen, Sektionsleder ved Institut for Fødevarer.


Klima- og miljøgevinster

Der er væsentlige klima- og miljøgevinster at hente ved at skifte fra animalske til plantebaserede proteinkilder, og forbrugerne efterspørger det i langt højere grad end tidligere.

Det er Hanne Lakkenborg Kristensen, som er leder af det nye initiativ, P-FOOD, hvor forskere på tværs af universitetet vil ridse rammerne op for et større initiativ, der kigger på ærter som proteinkilde i fødevarer.

Forprojektet er finansieret af iFOOD.


Ærter har en fantastisk historie

Og hvorfor så lige ærter? Ærter har en fantastisk historie i Norden og var for bare få hundrede år siden en meget mere udbredt spise herhjemme. Ærter var en vigtig proteinkilde både for datidens land- og bybefolkninger.

Dengang dyrkede man mange flere forskellige sorter af ærter, mens vi i dag næsten kun kender til tørrede flækærter, som bruges til gule ærter – og så grønne ærter, friske eller frosne, med og uden bælg.

Derfor er det oplagt at kigge på, om ærter kan få en renæssance i vores kost. Ærter gror godt på disse breddegrader, har god virkning i sædskiftet, og det nordiske klima giver en høj kvalitet.


Hele kæden under lup

Målet med P-FOOD, der bygger på en række igangværende aktiviteter på tværs af universitetet, er at undersøge relevante aspekter af ærter og andre bælgplanter som proteinkilde for mennesker gennem hele kæden:

  • Hvilke sorter dyrkes bedst og hvordan?
  • Hvad er den optimale håndtering efter høst?
  • Hvilken sundhedsprofil har ærter, og hvordan kan denne optimeres?
  • Hvad siger forbrugerne til ærtebaserede produkter?
  • Hvilke ærteprodukter i forskellig forarbejdningsgrad – fra friske eller let konserverede ærter over snackprodukter til ærtemel – kan man forestille sig? 


Ærtemel og plantefars efterspørges


Både ærtemel og plantefars er på vej op i fødevareindustrien, og flere virksomheder tripper for at komme i gang med at indfase og produktudvikle med lokalt dyrket planteprotein, blandt andet ærter og hestebønner som et grønt og bæredygtigt alternativ til animalsk protein.

Det gør de både for at styrke produkternes bæredygtighedsprofil, og fordi forbrugerefterspørgslen er stærkt til stede.


Fakta

Partnere i P-FOOD:

  • Institut for Fødevarer
  • Institut for Folkesundhed
  • Institut for virksomhedsledelse – MAPP centret