Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Produktion og efterspørgsel af sødkartofler er på vej op i Tyskland, hvor der er stigende interesse for økologiske grønsager og lokal produktion samt for at spise vegetarisk. Her passer sødkartofler fint ind, mener den tyske, økologiske grønsagsproducent Rudi Waas. (Foto: Lars Møller)

Stigende interesse for sødkartofler i Tyskland

For at hente inspiration til dyrkning af sødkartoffel har et lille hold interesserede svenske og danske konsulenter været på gårdbesøg i Bayern.

I 2007 startede forsker Thomas Jaksch med sødkartofler i en demonstrationshave ved Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences i Bayern.

Efter flere afprøvninger startede de første avlere op med forsøgs-produktion i 2013, og i år er der 40-50 avlere i Bayern, som på et eller andet niveau er involveret i produktion af sødkartofler.

For at hente inspiration til Sverige og Danmark var et lille hold sødkartoffel-interesserede konsulenter på besøg hos tyske avlere i Bayern den første uge af september.


Alexander Hüssner har 0,2 hektar med sødkartofler på sort plast af sorten Beauregard. Småplanterne kom i potter og var af ringe kvalitet. Foto: Lars Møller.Plantekvaliteten er vigtig for at få salgbare knolde

Grønsagsavler Alexander Hüssner har i år plantet de første sødkartofler på 0,2 hektar. Sorten er Beauregard og købt som planter i små potter fra to forskellige planteproducenter. Den ene fra Østeuropa til en pris af 0,5 euro pr. plante.

Alexander Hüssner var dog ikke tilfreds med kvaliteten. Planterne havde allerede ved ankomst sat mange rødder og de første anlæg til knolde i en tæt ring i bunden af potterne.

- Hvis man planter sødkartofler af den kvalitet, vil planterne udvikle små deforme knolde med lavt salgbart udbytte.

- I et forsøg på at redde situationen rev vi rødderne i bunden af potterne af inden udplantning for at tvinge planterne til at sætte nye knolde. Men det er ikke nogen god løsning, da planterne sættes tilbage i udvikling. De sætter færre knolde og mister kostbare vækstdage, fortæller Alexander Hüssner.


Sødkartofler plantet i sort plastik på aspargesbede hos Alexander Hüssner vest for München. Produktionen er konventionel, men uden pesticider. Sorten er Beauregard. Foto Lars Møller.God stiklingekvalitet er afgørende

Tom Girgnhuber er økologisk biodynamisk grønsagsproducent under demeterordningen. Tom har produceret sødkartofler i tre år, men 2017 er første år, hvor det går fra at være forsøg til en lidt større produktion med henblik på salg.

Tom Girgnhuber er startet op med indkøb af økologiske stiklinger fra Israel til en pris af 0,9 euro pr. plante. Han har også prøvet planter fra Frankrig til 0,8 euro pr. plante, men da plantekvaliteten ikke er god nok, får han nu lokalt producerede økologiske stiklinger til en væsentlig lavere pris.

- Kvaliteten af stiklingerne er altafgørende for at opnå et salgbart udbytte af rimelig kvalitet, siger Tom Girgnhuber. Reglerne vedrørende sorter, forædlerafgift og rettigheder til opformering af sødkartofler er dog ikke helt klare i Tyskland og EU.


Planteproducenterne foretrækker ofte at levere sødkartofler i potter, men i potter bliver knoldene let deforme. Foto: Lars Møller.


Stiklinger tager skade af lang transport


Nikolaus Kraus er konventionel gartner. Han har i år fået stiklinger (slips) fra Spanien samt lokalt producerede stiklinger med små rødder (rooted cuttings).

- Transporten fra Spanien er problematisk. Stiklingerne pakkes tæt i kasser og ligner ensilage, når de ankommer. Det giver en dårlig start, hvor stiklingernes blade visner og planterne taber vigtige vækstdage, fortæller Nikolaus Kraus.

- Selv om prisen for stiklinger er langt billigere end potter, er kvaliteten ikke i orden. De lokalt produceret stiklinger til 0,4 euro pr. plante er af fin kvalitet og plantes ud med hånden.

Stiklingerne er plukket fra moderplanter, som blandt andet kommer fra en tiltrækker i Irland og Tyskland. Stiklingerne er skåret og stukket i kasser med spagnum 2,5 uge før udplantning.

Nikolaus Kraus, nr. to fra højre, fortæller om sine udfordringer med udplantningsplanter af sødkartoffel. Forsker Thomas Jaksch fra Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences i Bayern står som nummer to fra venstre. Foto: Lars Møller.


Vanskeligt at skaffe planter af den rigtige sort og kvalitet


- Vores forsøg har vist, at det er muligt at producere sødkartofler i Tyskland med salg via gårdbutikker. Men udplantningsplanter er den store udfordring, siger Nikolaus Kraus.

- Det er meget vanskeligt at skaffe planter af de rigtige sorter og planter af god kvalitet. Stiklinger er af svingende kvalitet alt efter, hvor gamle de er, og de er vanskelige at plante ud.

- Potter kan plantes med maskine, men dem, der laver planter i potter, leverer planter, som har stået for længe med tæt snoet rodnet. Det giver knolde af dårlig kvalitet. Det skal der arbejdes mere med fremover, siger Nikolaus Kraus.


Økologisk grønsagsproducent Rudi Waas har selv produceret stiklinger ud fra egne moderplanter i drivhus med gulvvarme. Efter fire uger kunne de første stiklunger plantes i potter. Foto: Lars Møller.


Egen produktion af stiklinger

Rudi Waas har også prøvet at indkøbe både stiklinger og potter fra Spanien og Irland, men kvaliteten er ikke i orden. Nu producerer han selv stiklinger ud fra egne moderplanter i drivhus med gulvvarme.

Moderknoldene plantes i marts måned i drivhus med gulvvarme. Efter fire uger er stænglerne cirka 40 centimeter lange og klar til at blive skåret første gang. Stænglerne skæres i stykker med to internodier og plantes i potter. Efter to-tre uger er de klar til udplantning.

Moderplanterne får lov til at sætte nye stængler, som skæres til et nyt hold stiklinger i potter.


Timing er vigtig

Udfordringen ved at lave flere hold er, at alle planter skal være klar til sidste uge i maj. Ikke før, hvor jorden er kold – og ikke senere, hvor vækstsæsonen bliver for kort.

- To hold er det maksimale, og tredje hold skal brækkes af og plantes direkte uden potter samtidig med, at andet hold plantes ud. Timing og kvalitet af udplantningsplanterne er vigtig for, at det lykkes, fortæller Rudi Waas.

- Alt efter sort kræver sødkartofler minimum 100-120 vækstdage. Det når de kun med optimal planteetablering, fortæller Rudi Waas.


Potterne plantes i marken i to meter brede bede med dobbeltrækker og drypvanding som her hos Alexander Hüssner. I rækkerne står planterne med stor afstand – 60 centimeter, fordi planternes produktionspris er høj. Det giver godt 15.000 planter pr. hektar. Foto: Lars Møller.


Stor planteafstand


Sødkartoffel plantes typisk i dobbeltrækker på plastdækkkede bede. Planteafstanden er stor – 60 centimeter – fordi planternes produktionspris er høj.

- Når planterne får ekstra plads, er der større sikkerhed for, at de sætter to kilo knolde pr. plante. Målet er 30 ton sødkartofler pr. hektar til en pris af to euro pr. kilo, siger Rudi Waas.

De producenter, vi besøgte, var enige om, at selve produktionen af sødkartofler er nem. Men sødkartofler konkurrerer dårligt med ukrudt, og de skal håndluges flere gange.

Til gengæld får planterne ingen sygdomme af betydning, da der ikke er andre kulturplanter i Europa af samme familie. Bortset fra ukrudt er sødkartofler nemme at passe.


Ukrudtsarten kortstråle har været en stor udfordring i sødkartofler i 2017 for Tom Girgnhuber. Alligevel forventer han, at planterne sætter fire knolde pr. plante i salgbar størrelse, det vil sige 250-600 gram. Foto: Lars Møller.Udfordringer i sødkartofler


De største udfordringer for produktionen af sødkartofler er, at det er vanskeligt at mekanisere produktionen. Med et relativt begrænset areal er der ikke plads til at investere i specialudstyr til udplantning og høst.

Smælderlarver kan være et stort problem i den økologiske produktion – specielt når der tilføres kompost inden der plantes sødkartofler.

Knoldene skal høstes omkring 1. oktober med frilægger og opsamles med hånden i små kasser, hvor de skal sårhele inden lagring. Sødkartofler er meget følsomme for skader og skal høstes skånsomt. Selv en frilægger er hård ved knoldene.

Opbevaring af sødkartofler kræver investering i lager med høj luftfugtighed på 85-95 procent og en høj temperatur. Lager til løg og kartofler duer ikke. Det skal snarere være samme type lager, som anvendes til græskar.


Sødkartofler er meget modtagelige for skader og skal høstes skånsomt, også med en frilægger. Foto: Lars Møller.


Sødkartoffel med angreb af smælderlarve. Sorter med orange kødfarve har højt indhold af carotenoider, mens sorter med hvidt kød typisk har højt stivelsesindhold. Foto: Lars Møller.


Sødkartofler i Danmark


GartneriRådgivningen gennemfører i år testproduktion af sødkartofler på friland på to lokaliteter.

Sødkartofler tilhører snerlefamilien, kommer fra Sydamerika og trives bedst under tropiske forhold. Derfor kommer en stor del af de importerede sødkartofler typisk fra Egypten eller Californien.

Inden for de senere år har forædlere arbejdet på at udvikle typer, som trives bedre under køligere forhold. Med udgangspunkt i nye sorter er der i dag en mindre lokal-produktion af sødkartofler i Holland, Tyskland og Storbritannien.

På trods af nye sorter er sødkartofler fortsat en meget vanskelig kultur under skandinaviske forhold.


Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Hele Lars Møllers artikel fra besøgene i Tyskland kan læses her.


PROJEKTET ER STØTTET AF