Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Pragtbuksebien er en af de vilde bier, som har brug for arealer uden pløjning, sprøjtning og gødskning. Den bygger redehuller på sandede arealer, som f.eks. i kanten af gårdspladsen eller langs stier. (Foto: Colourbox)

Giv de vilde bier en hjælpende hånd

Der skal meget lidt til, og som frugt- og bæravler kan du med enkle midler skabe mere liv og summen på bedriften.

De vilde bier er desværre under et stort pres, som resten af verdens insekter. Deres levesteder og fødekilder bliver – også i Danmark – mindre, og det samme gør derfor antallet af forskellige arter.

Alle kan gøre noget for ændre udviklingen, og som frugt- og bæravler har du masser af handlemuligheder.

De hvidblomstrende træer og buske er allerede en rigtig god næringskilde for bier og andre insekter i det tidlige forår. Og hvis du desuden prioriterer at skabe nogle levesteder for bierne, så vil du både få dine træer bestøvet og med tiden også kunne opleve nogle af de mere sjældne, vilde bier.

Dine frugttræer og buske har jo ikke hvide blomster hele året, så det er godt også at lade naturen udvikle sig omkring dig, så der er føde for dem en større del af året.

Rødpelset jordbi er en af de almindelige og letgenkendelige vilde biarter, som der er stor sandsynlighed for at støde på som frugt- og bæravler. Du kan møde arten i foråret og den tidlige sommer, hvor den nyder godt af de mange hvidblomstrende træer og buske.
Rødpelset jordbi er en af de almindelige og letgenkendelige vilde biarter, som der er stor sandsynlighed for at støde på som frugt- og bæravler. Du kan møde arten i foråret og den tidlige sommer, hvor den nyder godt af de mange hvidblomstrende træer og buske. Foto: Morten D. D. Hansen.


Ro og rod

Mange af de vilde bier bor i jorden eller i hulheder, f.eks. i gamle træstubbe. De trives, hvis de får ro, og derfor må der godt være både lidt ’ro og rod’, hvis du vil tiltrække bierne.

Ro betyder fred fra ploven, gødskningen og sprøjtningen. Jo mindre, man kører med maskiner i nærheden af biernes levesteder i jorden, jo bedre.

’Rod’ betyder, at du meget gerne må lade gamle træer, sten- og grenbunker og andet blive liggende. For det er her, insekterne og bierne bygger rede og overvintrer.


Langsigtede tiltag


Til forskel fra de traditionelle planteavlere med kornmarker, så skal frugt- og bæravlere ikke ud og arbejde i jorden år efter år.

Derfor har du som frugt- og bæravler en særlig mulighed for at gøre noget ekstra for de vilde bier, fordi du kan lave langsigtede tiltag, der inkluderer arealer, som ikke pløjes.

Prøv eksempelvis at lade nogle af grøfterne og kanterne omkring din plantage eller mark være i fred et år og se så, hvad der kommer op.

Kig nu endelig godt efter – mange af de vilde plantearter er ikke store og prangende. Vil du hjælpe flest mulige arter, så skal du satse på arealer med vilde, blomstrende planter, som kommer af sig selv. I modsætning til den tamme honningbi er mange af de truede biarter helt afhænge af bestemte vilde plantearter.


Her har vilde blomster fået lov at overtage et tørt og sandet hjørne af en mark. Kombinationen af bar, sandet jord og vilde, blomstrende planter, gør arealet til et godt levested for mange af de vilde bier. Foto: Andrea Oddershede.


Udsåning af blomster

Hvis der absolut ikke gror andet end græs omkring dig, kan du så nogle blomsterstriber. Husk at vælge sortsblandinger med primært danske blomster, da de naturligt vil tiltrække den største bredde af danske biarter. Gør dette, hvis arealer skal udlægges permanent til bitiltag.

Hvis du lykkes med en langsigtet strategi for bierne, så kan du bruge det til at tiltrække kunder. Skriv på din hjemmeside, hvad du har gjort for biodiversiteten, og opfordr selvplukkerne til at holde øje med den ekstra naturoplevelse, det er at besøge netop dig.

Alle vil synes, det er fascinerende at møde eksempelvis den pragtbuksebi, som kan grave op til 70 cm lange ’minegange’ i jorden eller sandet.


Fakta

  • Seges har gennem kampagnen #bivenlig givet forslag til, hvordan alt fra landmænd til haveejere skaber bedre vilkår for bier og andre insekter. Du kan læse rådene i kampagnen her.
  • Projektet 'Flere insekter i landskabet' er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.