Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Et forsøg med forskellige grundstammer til æblesorten Elstar blev sidste år plantet på den hollandske forsøgsstation Randwijk. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Forskel på grundstammer til Elstar

Et nyt grundstammeforsøg i Holland med æblesorten Elstar viser efter det første år, at der er stor forskel på udbytter og vækstkraft.

På Randwijk forsøgsstation i Holland blev der i 2018 sat et forsøg i gang med grundstammer til Elstar. Selv om forsøget endnu er meget nyt, er de første spæde resultater fra 2019 gjort op.

M.9, der er referencegrundstammen i forsøget, har i årtier været den mest anvendte grundstamme til æbler, men ved genplantning kan M.9 give problemer med for svag vækst. I forsøget er anvendt M.9-selektionen T337.

I forsøget afprøves en række amerikanske Geneva grundstammer – G.11, G.16, G.41 og G.202 – samt også den amerikanske grundstamme Mark, den rumænske Voinesti 2 og den svagtvoksende B.9.

Alle Geneva-grundstammerne og Mark viser mere vitalitet og har større løvmængde end M.9.
Voinesti 2 giver tydeligt svagere træer og har en mindre løvmængde end M.9.


Udbyttetal fra 2019

Elstar på M.9 har i år givet et pænt udbytte – cirka 8 kilo pr. træ og en gennemsnitlig frugtvægt på 180-188 gram i første produktionsår. Det skriver forsøgsstationen i et nyhedsbrev.

Udbyttet på træer med den svagtvoksende grundstamme B.9 var på samme niveau som M.9, men frugterne havde en lidt lavere gennemsnitsvægt.

G.11, G41, G.202 og Mark samt G.16, der var plantet i 25 cm højde – frem for 10 cm – gav klart højere udbytte end træer på M.9. Udbyttet på disse grundstammer lå på 10-14 kg pr. træ i første produktionsår.

Frugtstørrelsen på træer på grundstammerne G.16 og Mark var på et niveau, der kan sammenlignes med M.9, mens frugtstørrelsen på G.11, G.202 og G.41 var større end på M.9, cirka 80 mm i gennemsnit.

Træer på grundstammen Voinesti 2 gav et lavere udbytte og mindre frugtstørrelse end træer på M.9.


I første produktionsår efter forsøget er plantet, er der stor forskel på udbyttet af Elstar afhængig af grundstamme, og også af i hvilken højde grundstammen er plantet. Kilde: Nyhedsbrev fra Proeftuin Randwijk oktober 2019.To plantedybder

Træerne i forsøget er plantet i to forskellige dybder med podestedet henholdsvis 10 cm og 25 cm over jorden.


For G-grundstammerne har 25 cm plantehøjde givet et større udbytte end plantehøjden på 10 cm. Det vil sige flere frugter og flere kilo pr. træ, men dog med en lidt lavere frugtvægt.

For Mark grundstammen har 25 cm plantehøjde givet lidt lavere udbytte og en større frugtvægt end 10 cm plantehøjde.

For M.9, B.9 og Voinesti 2’s vedkommende var der nogenlunde samme antal frugter ved de to plantehøjder, men frugterne var små, og derfor faldt udbyttet ud til den lave side.

Efter første år er der markant forskel på de forskellige grundstammer til Elstar, men forsøget er stadig så nyt, at det er alt for tidligt at drage konklusioner. Forsøget fortsætter.