Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
150.000 nye frøsorter af æbler og pærer udplantet i maj 2019 hos den belgiske forædlingsvirksomhed Better3Fruit. Det er et langsommeligt arbejde at skabe en ny æblesort. (Foto: Jan Jager)

Forædling af nye æblesorter

I forbindelse med frugtprognosekonferencen i Belgien var der også tid til besøg hos en forædlingsvirksomhed og en forsøgsstation.

På den årligt tilbagevendende frugtprognosekonference, der i år blev afviklet den 8.-9. august, besøgte vi på konferencens sidste dag to virksomheder: Better3Fruit og PC Fruit.

Better3Fruit er en virksomhed med forædling af nye æble- og pæresorter.
PC Fruit er en forsøgsstation, som udvikler og forsker i praktiske løsninger til erhvervet.


Tålmodighedsarbejde

Krydsningsarbejdet hos Better3Fruit resulterer årligt i ca. 150.000 nye frøsorter af æbler og pærer. Frøene sås det følgende forår og står andet år som frøformerede sorter i marken.

Herefter bliver de frøformerede træer podet på grundstammen M27. Efter to år bliver træerne screenet, og der produceres fire træer af hver godkendte sort, i alt ca. 900 sorter. Derefter sker der en løbende registrering af farve, smag, udbytte og senere også holdbarhed, beskæring samt vækst.

Anden screening sker år 13. Først herefter bliver der opformeret et større antal af de godkendte sorter til afprøvning på forsøgsstationer eller hos testavlere.


Kanzi er første sort

Det sker ikke ret hyppigt, at en sort består alle test. Men når det sker, bliver der lavet aftaler om sortsrettigheder med en licensindehaver. Den pågældende virksomhed skal fremvise en forretningsplan for, hvordan sorten skal markedsføres både worldvide og nationalt.

Better3Fruits første kommercielle sort er Kanzi.


PC Fruit i Belgien laver forsøg med denne varmekanon, der kører igennem plantagen med 6 km i timen, hvorved træerne får et kort varmechok. Det ser ud til at kunne reducere angreb af svampesygdomme. Foto: Jan Jager.


PC Fruit forsøgsstation

Den belgiske forsøgsstation PC Fruit startede i 1997, da tre tidligere forskningsinstitutter og demonstrationsplantager gik sammen. Forsøgsstationen har i dag et areal på 62 hektar.

PC Fruit evaluerer og vurderer nye og eksisterende teknologier. Der arbejdes bl.a. med IPM, bestøvning, afgrødebeskyttelse, beskæringssystemer, nye sorter, sprøjteteknik, miljø m.m.

’Varm sprøjtning’ til bekæmpelse af svampesygdomme er et af emnerne. En varmekanon kører igennem plantagen med en udgangstemperatur på 250°C og en hastighed på 6 km i timen. Der er målt en øget temperatur på bladene på 16°C og registreret mindre svampeangreb i træerne.

Et andet emne er identificering af flyvende skadedyr v.h.a. sensorer. Genkendelsen sker på vingeform og mønster af vingeslag. I 96 procent af tilfældene er det lykkedes at genkende pletvingefrugtfluen og dermed være i stand til at sætte rettidigt ind med behandling.


Mobilt haglnet

Ved dækning af pærer med haglnet bliver udbyttet lavere, og mængden af blomsterknopper falder, fordi der mangler lys under haglnettet.

En løsning kan være et mobilt haglnet, som trækkes til side automatisk, f.eks. fra en app på mobilen. Derved får træerne mere lys, og udbyttereduktionen bliver mindre.

En sidegevinst ved det mobile haglnet kan være en let frostbeskyttelse. Når solen i dagtimerne om foråret opvarmer jorden, kan haglnettet trækkes for om natten og derved holde på varmen. På den måde er der registreret temperaturforskel på op til 3,5 grader.

PC Fruit arbejder også med droner til registrering af bl.a. næringsstofmangel. Udfordringen er dels at måle det enkelte træks gødningstilstand, dels at der endnu ikke er udviklet en gødningsspreder, som kan tildele næringsmængde individuelt til få træer.